Diễn đàn VNF

'Sẽ áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%'

(VNF) - Đang có nhiều ý kiến xung quanh việc Chính phủ quyết tâm theo đuổi mục tiêu 6,7% trong năm 2017 trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.

'Sẽ áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%'

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thì mục tiêu này hoàn toàn khả thi vì nền kinh tế đã có thêm những điểm thuận lợi mới. Ông nói:

"Có không ít ý kiến cho rằng đạt được mục tiêu đề ra là khó, nhưng theo nhận định của chúng tôi, tình hình quốc tế gần đây có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực. Các yếu tố dự báo tình hình kinh tế thế giới trong ngắn hạn tốt, có tác động đến kinh tế Việt Nam bởi nền kinh tế mở, hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Tình hình trong nước không còn khó khăn như năm ngoái như dịch bệnh, xâm nhập mặn, lũ lụt… Cùng với đó, nông nghiệp phục hồi tốt kèm theo chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ.

Các dòng đầu tư gồm cả đầu tư nước ngoài, trong nước tăng tốt, thu ngân sách các địa phương, xuất khẩu tăng trưởng khả quan, du lịch phát triển. Còn về công nghiệp, các ngành chế biến, chế tạo có nhiều dấu hiệu tăng trưởng tốt". 

Theo Bộ trưởng, đó là những cơ sở thuận lợi để đạt được mục tiêu đề ra, dù cũng không dễ dàng và cần có giải pháp đồng bộ. Chính phủ đã lưu ý tuy có cơ hội thuận lợi nhưng không được chủ quan, mà cần phải vào cuộc quyết liệt, đồng hành, đồng bộ từ các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp.

Về các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng giải pháp cơ bản mang tính dài hạn là phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, gắn với tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với sức cạnh tranh của nền kinh tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời tận dụng tốt hơn thị trường hiện đang có, bao gồm cả thị trường trong nước. 

Về giải pháp ngắn hạn, trước hết, đó là tháo gỡ khó khăn cho các DN để làm sao chuyển hoá số lượng thành chất lượng, số DN đăng ký phải đi đôi với vốn thực hiện, đầu tư. Muốn vậy, chúng ta phải hấp thụ được vốn, cải cách thể chế, hạ tầng, nhân lực, quản lý đất đai…

Vì vậy, Chính phủ đặc biệt quan tâm giảm chi phí cho DN hiện nay. Tại cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ với DN vừa qua, Thủ tướng đã rất quan tâm chỉ đạo quyết liệt để làm sao giảm hơn nữa chi phí đầu vào trong sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, tham gia vào chuỗi giá trị hiệu quả hơn khi hội nhập. 

Chính phủ khuyến khích tăng trưởng nhưng phải bền vững, ví dụ như tín dụng tăng nhưng phải tập trung vào lĩnh vực ưu tiên, nông nghiệp, xuất khẩu… không để xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản.

Một vấn đề nữa là giải ngân nhanh các nguồn vốn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nỗ lực giao sớm các nguồn vốn, trong đó có vốn trung hạn 2017, nhưng các bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực, triển khai giải ngân hiệu quả hơn.

"Tái cơ cấu nền kinh tế là mục tiêu quan trọng của Chính phủ, đó mới là gốc vấn đề. Thực tế cùng với nỗ lực tăng trưởng, Chính phủ vẫn đang nỗ lực thực hiện chủ trương chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, hướng vào chất lượng tăng trưởng chứ không phải chỉ chạy theo con số tăng trưởng. Chính phủ đã có chương trình hành động, các nghị quyết đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực trong toàn nền kinh tế để phát triển nhanh và bền vững", ông nói.

Tin mới lên