Ngân hàng

Sẽ thay đổi mức phí rút tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2014/TT-NHNN về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN.

Sẽ thay đổi mức phí rút tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước

Phạm vi điều chỉnh dự thảo thông tư sửa đổi lần này không tác động tới phí rút tiền mặt tại các TCTD của người dân. Ảnh minh họa: Nguyễn Quang.

Trong dự thảo thông tư sửa đổi lần này, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi bổ sung mức phí rút tiền mặt tại NHNN như sau:

Trường hợp số tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán tại NHNN bằng hoặc nhỏ hơn số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về NHNN trong tháng, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được miễn phí rút tiền mặt.

Nếu số tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán tại NHNN lớn hơn số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về trong tháng, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải chịu mức phí rút tiền mặt là 0,005% trên số chênh lệch giữa số tiền rút và số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về trong tháng.

Theo NHNN, sau quá trình thực hiện Thông tư 35 cho thấy việc thực hiện thu phí rút tiền mặt tại các đơn vị NHNN (Sở Giao dịch, Chi nhánh tỉnh, thành phố) diễn ra thông suốt. Tuy nhiên, một số nội dung của thông tư này đã không còn phù hợp với thực tế triển khai và cần thiết phải sửa đổi.

Cụ thể, số liệu thống kê của Cục Phát hành và Kho quỹ liên quan đến thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông về hệ thống NHNN thì từ năm 2015 đến nay (thời điểm Thông tư 35 có hiệu lực thi hành), tốc độ thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông có xu hướng giảm.

Điều này dẫn đến lượng tiền lưu hành trong nền kinh tế có chất lượng chưa tốt.

Vì vậy, để đảm bảo chất lượng và làm sạch đẹp đồng tiền lưu thông, NHNN khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường đầu tư nguồn lực tuyển chọn, thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Ngoài ra, nội dung sửa đổi vẫn đảm bảo mục đích của Thông tư 35 là tác động đến các tổ chức tín dụng để tăng cường sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, gián tiếp tác động đến khách hàng để hạn chế dùng tiền mặt trong thanh toán.

Ngoài quy định trên, dự thảo thông tư sửa đổi NHNN cũng bổ sung phương thức thu phí rút tiền mặt.

Cụ thể, Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thu phí rút tiền mặt đối với khách hàng theo định kỳ theo tháng. Sau khi tính và thu phí rút tiền mặt của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh căn cứ chứng từ thu phí hạch toán khoản thu phí rút tiền mặt.

Trên thực tế, phạm vi tác động của dự thảo thông tư sửa đổi lần này chỉ ảnh hưởng tới nhóm khách hàng có mở tài khoản thanh toán tại NHNN bao gồm NHNN chi nhánh, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chứ không ảnh hưởng tới việc rút tiền mặt của người dân tại các tổ chức tín dụng.

Tin mới lên