Ngân hàng

SeABank chốt quyền chia cổ tức năm 2020, tỷ lệ hơn 9% bằng cổ phiếu

(VNF) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) thông báo, ngày 26/7 tới là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/7.

SeABank chốt quyền chia cổ tức năm 2020, tỷ lệ hơn 9% bằng cổ phiếu

SeABank chốt quyền chia cổ tức năm 2020, tỷ lệ hơn 9% bằng cổ phiếu

Đợt chi trả cổ tức lần này của SeABank có tỷ lệ là 9,12%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được 9,12 cổ phiếu mới. Với hơn 1,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành thêm 110 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Nguồn vốn phát hành lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2020. Phần cổ phiếu lẻ sẽ được trích quỹ khen thưởng, phúc lợi để giao cho công đoàn SeABank - hội sở mua và quản lý toàn bộ, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên.

Phương án chia cổ tức này nằm trong kế hoạch tăng vốn đã được thông qua tại phiên họp thường niên năm 2021 của SeABank. Cách đây ít lâu, ngân hàng cũng lấy ý kiến bằng văn bản về việc chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 5%.

Cổ đông giao và ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục báo cáo, thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của SeABank tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình cổ đông điều chỉnh phương án phát hành 181,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thay thế kế hoạch chào bán riêng lẻ với số lượng tương đương đã được đại hội thường niên 2021 thông qua, trong trường hợp HĐQT xét thấy việc triển khai không khả thi trong năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần ngân hàng. Thời điểm phát hành giai đoạn năm 2021 - 2022.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được SeABank sử dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp, cá nhân và đầu tư trái phiếu tổ chức tín dụng và trái phiếu chính phủ (dự kiến đầu tư bổ sung các khoản trái phiếu có độ rủi ro thấp).

Tin mới lên