Ngân hàng

SeABank thông qua kế hoạch tăng vốn ‘khủng’, gần chạm mốc 9.000 tỷ

(VNF) – Đại hội đồng cổ đông SeABank vừa thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên mức tối đa 8.999 tỷ đồng. Với vốn điều lệ hiện chỉ 5.465 tỷ đồng, tốc độ tăng vốn điều lệ lần này tối đa lên đến 65%.

SeABank thông qua kế hoạch tăng vốn ‘khủng’, gần chạm mốc 9.000 tỷ

SeABank thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên mức tối đa 8.999 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, trong đó đáng chú ý, đại đại hội đồng cổ đông SeABank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của SeABank lên mức tối đa là 8.999 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016, tính đến hết ngày 31/12/2016, vốn điều lệ của SeABank "chỉ" ở mức 5.465 tỷ đồng. Như vậy, tốc độ tăng vốn điều lệ lần này tối đa lên đến 65%.

Với mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện chỉ 240 tỷ đồng, tổng quỹ chỉ 173 tỷ đồng, cùng lợi nhuận mỗi năm chỉ vài trăm tỷ, như năm 2016 là 116 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thì để kế hoạch tăng vốn "khủng" trên được thực hiện, SeABank bắt buộc phải huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu.

Một nội dung khác cũng rất đáng chú ý là đại hội đồng cổ đông SeABank đã thông qua việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập công ty tài chính tiêu dùng. Hiện SeABank đưa ra 2 phương án về hình thức công ty tài chính tiêu dùng, một là công ty con do SeABank là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ, hoặc công ty liên kết do SeABank góp vốn thành lập.

SeABank

SeABank vừa thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên mức tối đa 8.999 tỷ, đồng thời thông qua kế hoạch thành lập công ty tài chính tiêu dùng với vốn góp tối đa 500 tỷ

Phía SeABank cho biết, mức vốn góp trong mọi trường hợp thành lập công ty tài chính tiêu dùng tối đa là 500 tỷ đồng. Mức vốn góp cụ thể do Hội đồng quản trị SeABank quyết định phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông SeABank còn thông qua việc tiếp tục thực hiện các thủ tục, công việc để thành lập Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Đông Nam Á.

Đáng chú ý, đại hội đồng cổ đông SeABank đã thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của SeABank trên thị trường chứng khoán trong năm 2017 – 2018.

Theo đó, đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị SeABank quyết định thời điểm niêm yết, chuẩn bị, hoàn tất, ký, quyết định, tổ chức triển khai mọi nội dung, thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc niêm yết.

Về cơ cấu nhân sự, đại hội đồng cổ đông SeABank đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với bà Thái Thị Phương Hòa kể từ ngày 21/4/2017. Đồng thời thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 được bầu bổ sung là 2 thành viên, danh sách trúng cử gồm bà Trần Thị Nguyệt và bà Lê Thị Thanh Bình.

Tin mới lên