Học thuật

Séc là gì? Phân loại séc

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Séc (cheque) là gì? Phân loại séc.

Séc là gì? Phân loại séc

Séc (cheque) là văn bản thường được các ngân hàng in sẵn để ra lệnh chon ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản của người phát hành séc cho người có tên ghi trong séc.

Séc là gì?

Séc (cheque) là văn bản thường được các ngân hàng in sẵn để ra lệnh cho ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản của người phát hành séc cho người có tên ghi trong séc. Nếu người thụ hưởng séc ký vào mặt sau của tấm séc, thì nó trở thành tấm séc "có thể mua bán" (tức anh ta có thể chuyển số tiền ghi trong séc cho ai đó bằng cách đơn giản là đưa tấm séc cho họ). Người có tấm séc "gạch chéo" bằng hai đường thẳng và có ghi dòng chữ "and Co." chỉ được thanh toán bằng cách ghi có tài khoản ngân hàng, chứ không thể rút tiền mặt ra tại quầy thanh toán.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Phân loại séc

Theo cách xác định người thụ hưởng

Séc lệnh: trả tiền cho cá nhân hoặc thực thể có tên ghi trên séc hoặc trả cho bên được chuyển nhượng.

Séc vô danh: trả tiền cho người nắm giữ tờ séc.

Séc đích danh: trả tiền cho người thụ hưởng được ghi trên Séc.

Theo các yêu cầu để đảm bảo an toàn trong thanh toán séc

Séc trơn: mặt sau để trắng hoàn toàn, séc này có thể được ngân hàng trả tiền mặt.

Séc gạch chéo: mặt sau được gạch hai đường chéo song song, séc này chỉ có thể được trả tiền bằng hình thức ghi có vào tài khoản của người thụ hưởng tại ngân hàng.

Séc gạch chéo đặc biệt: mặt trước hoặc mặt sau của tờ séc được gạch hai đường chéo song song, giữa hai đường chéo là tên ngân hàng hoặc cả chi nhánh ngân hàng. Séc này chỉ có thể được nộp vào ngân hàng hay chi nhánh ngân hàng ghi trên đó. Ngoài ra séc gạch chéo đặc biệt cũng có thể ghi tên ngân hàng nhờ thu để thuận tiện cho việc giải quyết khi séc bị ngân hàng thanh toán từ chối thanh toán.

Theo mức độ đảm bảo sẽ nhận được tiền cho người thụ hưởng

Séc ngân hàng (hay séc tiền mặt): là séc do ngân hàng phát hành nên người thụ hưởng sẽ được đảm bảo thanh toán trừ trường hợp phát hiện ra tờ séc đã bị gian lận. Sở dĩ nó được gọi là séc tiền mặt vì có giá trị gần như tiền mặt do sẽ được thanh toán ngay.

Séc bảo chi: là một tờ séc được ngân hàng của người phát hành đảm bảo rằng tài khoản của người đó có đủ tiền để được trích ra khi thanh toán. Trong trường hợp này, ngân hàng thường ghi hoặc đóng dấu bảo chi lên tờ séc.

Tin mới lên