Ngân hàng

SHB báo lãi hơn 3.000 tỷ đồng năm 2019, riêng quý IV đã mua lại 5.773 tỷ đồng trái phiếu VAMC

(VNF) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với lợi nhuận trước thuế lũy kế cả năm đạt hơn 3.000 tỷ đồng (tăng 47% so với năm 2018) và tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 1,8%.

SHB báo lãi hơn 3.000 tỷ đồng năm 2019, riêng quý IV đã mua lại 5.773 tỷ đồng trái phiếu VAMC

SHB báo lãi hơn 3.000 tỷ đồng năm 2019, riêng quý IV đã mua lại 5.773 tỷ đồng trái phiếu VAMC

Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của SHB đạt 366.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2018. Vốn điều lệ đạt 14.551 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 337.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2018. Cùng với tăng trưởng về quy mô hoạt động và huy động vốn, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 265.000 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 22% so với cuối năm 2018.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm mạnh về mức 1,8%.

Phía SHB cho biết trong quý IV/2019, ngân hàng đã mua lại 5.773 tỷ đồng trái phiếu VAMC và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ 100%. Đây là những khoản nợ xấu SHB đã bán cho VAMC, trong đó có phần lớn là những khoản nợ xấu khi nhận sáp nhập Habubank.

"Việc SHB hoàn thành trích lập dự phòng rủi ro 100% nợ xấu bán cho VAMC trước thời hạn còn có ý nghĩa lớn hơn nữa bởi nhờ đó ngân hàng SHB hội đủ điều kiện để chia cổ tức theo quy định của Ngân hàng nhà nước", phía SHB nhấn mạnh.

Những ngày cuối năm 2019, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho SHB chia cổ tức từ lợi nhuận giữ lại của năm 2017 và 2018 với tỷ lệ 20,9%.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng này đến hết ngày 31/12/2019 đạt 11,7%.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019 của ngân hàng đạt 3.077 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2018, hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 17,56%.

"Năm 2020, mục tiêu của SHB là sẽ tiếp tục phát triển thị phần, thị trường và khách hàng, đồng thời dự kiến SHB sẽ tiếp tục mua trước hạn trái phiếu VAMC, chất lượng tín dụng tốt với nợ xấu dưới 2%. Đồng thời, hoạt động kinh doanh SHB sẽ đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu tài chính theo tiêu chuẩn Basel II trong quí I/2020", thông tin từ SHB cho biết.

Tin mới lên