Ngân hàng

SHB báo lãi trước thuế 1.164 tỷ, tín dụng tăng 23,5%

(VNF) – SHB báo lãi trước thuế 1.164 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 13,5% so với năm 2015. Trong khi đó, dư nợ tín dụng của nhà băng này tăng 23,5%, đạt mức 162.370 tỷ đồng.

SHB báo lãi trước thuế 1.164 tỷ, tín dụng tăng 23,5%

Lãi trước thuế của SHB trong năm 2016 đạt 1.164 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2015

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 (không kèm thuyết minh báo cáo tài chính), theo đó, lãi trước thuế năm 2016 của SHB đạt mức 1.164 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2015. Tính riêng trong quý IV/2016, lãi trước thuế của SHB đạt mức 375 tỷ đồng, tăng 25,8% so với quý IV/2016.

Nhìn chung, hầu hết các hoạt động kinh doanh chính của SHB trong năm 2016 đều giữ được đà tăng trưởng ổn định. Mảng kinh doanh trụ cột là tín dụng và đầu tư đem về cho SHB 4.215 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong năm 2016, tăng 25% so với năm 2015. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ đem về cho SHB 338 tỷ đồng lãi thuần, tăng 34,7%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối có mức giảm nhẹ trong năm 2016, đạt 84,2 tỷ đồng lãi thuần, giảm 8% so với năm 2015.

Năm 2016, hai mảng kinh doanh là mua bán chứng khoán kinh doanh và mua bán chứng khoán đầu tư tiếp tục đem về lãi thuần không đáng kể cho SHB, lần lượt đạt mức 1,8 tỷ đồng và 6,2 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2016, lợi nhuận thuần của SHB đạt mức 2.487 tỷ đồng, tăng 33,1% so với năm 2015. Tuy nhiên, do nhà băng này tiến hành tăng trích lập dự phòng rủi ro, từ mức 45,1% của năm 2015 lên mức 53,2% trong năm 2016 nên lãi trước thuế chỉ tăng 13,5%.

SHB

Lợi nhuận sau thuế của SHB tăng chậm hơn nhiều lợi nhuận thuần do nhà băng này tăng khá mạnh tỷ lệ trích lập dự phòng trong năm 2016

Tổng tài sản có của SHB tính đến hết năm 2016 đạt mức 234.785 tỷ đồng, tăng 14,7% so với hồi đầu năm, trong đó, dư nợ tín dụng đạt 162.370 tỷ đồng, tăng 23,5%. Lượng tài sản đáng kể khác của SHB nằm tại các TCTD khác với 30.930 tỷ đồng tiền gửi và cho vay, tiếp đến là chứng khoán đầu tư trị giá 18.808 tỷ đồng. Tài sản Có khác của SHB tiếp tục duy trì ở mức khá cao 16.209 tỷ đồng, trong đó có 8.207 tỷ đồng là lãi dự thu.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, vốn chủ sở hữu của SHB đạt mức 13.280 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng của ngân hàng này đạt 166.809 tỷ đồng, tăng 12,1%; trong khi đó, tiền gửi và vay các TCTD khác ở mức khá cao 32.134 tỷ đồng, tăng 14,2%.

Tin mới lên