Ngân hàng

SHB đặt kế hoạch lãi năm 2020 tăng 8% lên 3.268 tỷ, chuyển sàn sang HoSE

(VNF) - Ban lãnh đạo SHB cho biết ban đầu, ngân hàng dự kiến tăng trưởng lợi nhuận từ 35% đến 40% trong năm 2020. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát đã khiến ngân hàng phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 3.268 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019.

SHB đặt kế hoạch lãi năm 2020 tăng 8% lên 3.268 tỷ, chuyển sàn sang HoSE

SHB đặt kế hoạch lãi năm 2020 tăng 8% lên 3.268 tỷ, chuyển sàn sang HoSE

Nhận định trong báo cáo trình cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho hay ngành ngân hàng cũng như SHB sẽ chịu tác động tiêu cực trong ngắn hạn từ dịch Covid-19, do đó nguy cơ gia tăng nợ xấu là khó tránh khỏi.

"Các tỷ lệ an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng như SHB sẽ có xu hướng thắt chặt theo lộ trình để đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn, nên tăng trưởng tín dụng hiện nay phụ thuộc vào chất lượng tài sản và mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn hoạt động. Dù đã đáp ứng được chuẩn Basel II theo Thông tư 41/2016, ngân hàng sẽ vẫn phải tiếp tục nỗ lực để duy trì tỷ lệ CAR theo quy định trong mọi thời điểm", ban lãnh đạo SHB nhấn mạnh.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2019, nghiên cứu dự báo môi trường kinh doanh năm 2020 và định hướng đạt Top 3 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam, SHB đặt mục tiêu đến cuối năm 2020, quy mô tổng tài sản cả ngân hàng đạt tiếp tục trong top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam với mức tăng bình quân từ 10% - 13%/năm. Quy mô huy động vốn thị trường 1 (thị trường tổ chức kinh tế và dân cư) xếp thứ 4 trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam, trong khi thị phần cấp tín dụng xếp thứ 3.

Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 3%. Năm 2020 dự kiến sẽ thu hồi nợ xấu đạt 6.081 tỷ đồng (bao gồm cả thu giữ tài sản), đồng thời mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt VAMC.

Ban lãnh đạo SHB cho biết sẽ cơ cấu lại danh mục tín dụng theo định hướng giảm rủi ro nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận. Mục tiêu dư nợ cho vay trung dài hạn của khách hàng doanh nghiệp không vượt quá 60% tổng danh mục cấp tín dụng của khách hàng doanh nghiệp.

Về lợi nhuận, ban lãnh đạo SHB chia sẻ rằng ban đầu, ngân hàng dự kiến tăng trưởng lợi nhuận từ 35% đến 40% trong năm 2020. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát đã khiến ngân hàng phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 của SHB là 3.268 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019. Để đạt mục tiêu này, SHB sẽ tiết giảm chi phí hoạt động quản lý từ 10% - 15%.

Liên quan đến cổ tức, tỷ lệ chia năm 2019 dự kiến ở mức 10% bằng cổ phiếu, theo kế hoạch sẽ thực hiện vào quý III và quý IV/2020.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh và cổ tức, một nội dung cũng rất đáng chú ý là việc SHB trình cổ đông kế hoạch chuyển sàn từ HNX sang HoSE.

Ban lãnh đạo SHB cho hay ngày 7/1/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 32 QĐ-TTg phê duyệt Đề án Thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở sáp nhập HNX và HoSE. Dự kiến việc sáp nhập các sở giao dịch chứng khoán sẽ được thực hiện theo lộ trình đến hết năm 2023, các giao dịch của thị trường cổ phiếu sẽ do HoSE quản lý, các giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh do HNX quản lý.

"Nhằm thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh hình ảnh của SHB tới các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là các tổ chức kinh tế lớn có uy tín, nâng cao vị thế của SHB trên thị trường chứng khoán, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc SHB chủ động chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng từ HNX sang HoSE", tờ trình của SHB nêu rõ.

HĐQT SHB đề xuất giao cho các thành viên HĐQT quyết định thời điểm chuyển đăng ký niêm yết, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện tư vấn việc chuyển đăng ký niêm yết; quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài/vốn điều lệ ngân hàng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích hợp pháp của SHB và của cổ đông. Cùng với đó, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

SHB cũng trình cổ đông thông qua việc thoái vốn của SHB tại Công ty Tài chính MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC) cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Phía ngân hàng cho biết việc thoái vốn tại công ty SHB FC cho đối tác chiến lược nước ngoài sẽ đem lại cho cổ đông và ngân hàng nguồn thặng dư vốn đáng kể; đồng thời nâng cao uy tín, hình ảnh của SHB trên thị trường tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước. Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài cũng sẽ trở thành cầu nối để SHB mở rộng các hoạt động khác của ngân hàng ra thị trường quốc tế.

Tại đại hội tới, SHB cũng dự định sẽ miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Đỗ quang Huy sau khi ông Huy có đơn từ nhiệm từ tháng 11/2019 vì lý do cá nhân. Bên cạnh đó, đề cử bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hoạt, sinh năm 1986, trình độ Thạc sỹ kinh tế làm Thành viên HĐQT.

Tin mới lên