Ngân hàng

SHB muốn ‘khóa’ room ngoại để tìm đối tác chiến lược, phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

(VNF) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHB) dự kiến “khóa” room ngoại ở mức 10%, giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu của khối ngoại nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược do ngân hàng này lựa chọn.

SHB muốn ‘khóa’ room ngoại để tìm đối tác chiến lược, phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

SHB muốn ‘khóa’ room ngoại để tìm đối tác chiến lược, phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021, HĐQT SHB trình cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến nước nước ngoài tại ngân hàng này.

Phía SHB cho biết, theo Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 3/1/2014 của Chính phủ quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng tại Việt Nam: (i) Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam và (ii) Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.

HĐQT SHB muốn giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu hút, tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược do ngân hàng này lựa chọn, do đó đề xuất với ĐHCĐ tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại SHB là không quá 20% vốn điều lệ, đồng thời, chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 10%.

Thời gian dự kiến thực hiện việc tìm kiếm và lựa chọn đối tác là 1 năm kể từ ngày ĐHCĐ thông qua nội dung trên.

Một nội dung khác mà HĐQT SHB trình các cổ đông là phương án phát hành trái phiếu quốc tế theo chương trình EMTN (Euro Medium Term Note). Phía SHB cho biết theo dự kiến, chương trình EMTN và trái phiếu phát hành theo chương trình này sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Mục đích của đợt phát hành này là để tăng quy mô vốn hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng trung và dài hạn cho khách hàng.

Tổng mệnh giá phát hành dự kiến là 500 triệu USD, bao gồm các trái phiếu quốc tế cao cấp và trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2, phát hành ở thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Mỹ. 

Số lượng trái phiếu này dự kiến được phát hành theo nhiều đợt, trong đó đợt 1 dự kiến phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cấp cao, không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền. Kỳ hạn của đợt trái phiếu này dự kiến là 3-5 năm.

Năm 2021, SHB công bố kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận tăng trưởng hơn 70%, dự kiến đạt 5.800 tỷ đồng. Ngân hàng này dự kiến trong thời gian tới sẽ chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20,5% bằng cổ phiếu, trong đó 10% cho năm 2019 và 10,5% cho năm 2020.

Tin mới lên