Ngân hàng

SHB: Tiền gửi khách hàng tăng mạnh trong năm 2016

(VNF) – Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy tín hiệu tích cực khi lượng tiền gửi không kỳ hạn của SHB tăng mạnh 64% trong năm 2016, đạt mức 20.302 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tiền gửi khách hàng

SHB: Tiền gửi khách hàng tăng mạnh trong năm 2016

Tỷ lệ nợ xấu năm 2016 của SHB ở mức 1,93%, tăng 0,21 điểm% so với năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 có đầy đủ phần thuyết minh báo cáo tài chính vừa được SHB công bố, vài ngày sau khi nhà băng này công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 không có thuyết minh báo cáo. Theo đó, số liệu nợ xấu của SHB đã chính thức lộ diện.

Cụ thể, thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy tín hiệu tích cực khi lượng tiền gửi không kỳ hạn của SHB tăng mạnh 64% trong năm 2016, đạt mức 20.302 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tiền gửi khách hàng. Năm 2015, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn của SHB ở mức 10%.

Tín hiệu tích cực về tiền gửi khách hàng năm 2016 của SHB còn thể hiện ở khía cạnh khác, khi tiền gửi của cá nhân có mức tăng ấn tượng 32%, đạt 90.954 tỷ đồng, chiếm 61% tổng tiền gửi khách hàng. Con số này năm 2015 là 56%.

Về nợ xấu, tính đến hết ngày 31/12/2016, nợ xấu tuyệt đối của SHB đạt mức 3.139 tỷ đồng, tăng 39% so với thời điểm kết thúc năm 2015. Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn của SHB tăng vọt 85% trong năm 2016, đạt mức 2.378 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với dư nợ tín dụng ở mức 162.370 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu năm 2016 của SHB đạt 1,93%, tăng 0,21 điểm% so với con số 1,72% của năm 2015.

Nợ xấu SHB

Nợ có khả năng mất vốn của SHB tăng vọt 85% trong năm 2016, đạt 2.378 tỷ đồng

Ở một khía cạnh khác, dư nợ tín dụng năm 2016 của SHB đang có xu hướng ngày càng tập trung hơn vào cho vay ngắn hạn với tỷ trọng 45%, tăng 2 điểm% so với năm 2015, cho thấy SHB phần nào đang có xu hướng thận trọng hơn trong hoạt động tín dụng.

Về dư nợ cho vay theo ngành kinh tế, tỷ trọng cho vay lớn nhất của SHB trong năm 2016 vẫn tiếp tục thuộc về mảng Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản khi chiếm 21,24% tổng dư nợ tín dụng, tăng nhẹ 0,71 điểm% so với năm 2015, đạt mức 34.483 tỷ đồng.

Theo phía SHB, một trong những chiến lược tín dụng cốt lõi của nhà băng này là ưu tiên tập trung cho vay các ngành nghề ít rủi ro, các ngành nghề được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước khuyến khích phát triển như cho vay sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, chế biến, chế tạo, nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Điều này lý giải nguyên do vì sao tỷ trọng tín dụng nông nghiệp của SHB lại vượt hẳn so với đại đa số các ngân hàng khác.

Tin mới lên