Tài chính

SHS muốn tăng vốn thêm 50%, vượt ngưỡng 3.250 tỷ đồng

(VNF) - Năm 2021, SHS có phương án tăng vốn điều lệ dự kiến từ 2.072 tỷ đồng lên trên 3.250 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn là đợt chào bán hơn 103 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá 13.500 đồng/cổ phiếu.

SHS muốn tăng vốn thêm 50%, vượt ngưỡng 3.250 tỷ đồng

SHS muốn tăng vốn thêm 50%, vượt ngưỡng 3.250 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tương phản.

Trong khi doanh nghiệp kỳ vọng tổng doanh thu tăng trưởng 4,3% so với thực hiện năm trước, lên 1.886 tỷ đồng thì lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm gần 20%, còn 751 tỷ đồng. 

Năm vừa qua, SHS ghi nhận 1.808 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 61,5% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế đạt gần 940 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp có kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 12%, bằng tiền.

Về chiến lược kinh doanh, năm 2021, SHS dự kiến đẩy nhanh quá trình triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cung cấp sản phẩm chứng quyền có bảo đảm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tập trung nâng cấp hệ thống core giao dịch hiện tại để đáp ứng được với các yêu cầu mới, đồng thời đầu tư mới hệ thống để triển khai sản phẩm chứng khoán phái sinh và chứng quyền có đảm bảo.

Một nội dung đáng chú ý là ban lãnh đạo SHS có tờ trình cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trong đó, SHS dự kiến phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 (cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).

Cổ phiếu phát hành thêm để cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Được biết, SHS đang có vốn điều lệ hơn 2.072 tỷ đồng.

Về kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, SHS dự kiến phát hành hơn 103 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 50% với giá chào bán 13.500 đồng/cổ phiếu. Con số này thấp hơn khá nhiều so với thị giá của SHS hiện tại (đóng cửa phiên 15/6 ở mức 43.200 đồng/cổ phiếu).

Nếu thương vụ diễn ra như kỳ vọng, SHS sẽ thu về một khoản gần 1.400 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động gồm cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường và đầu tư cổ phiếu.

Đối với phương án ESOP, SHS dự kiến phát hành 4 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1,93% cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu, lô cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Như vậy, sau khi kết thúc các đợt phát hành, vốn điều lệ của SHS sẽ vượt qua ngưỡng 3.250 tỷ đồng.

Tin mới lên