Tài chính

SHS sắp trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 25%

(VNF) - Chứng khoán SHS sẽ phát hành hơn 117 triệu cổ phiếu (khoảng 18% vốn điều lệ) để trả cổ tức và hơn 45,5 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông (khoảng 7% vốn điều lệ).

SHS sắp trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 25%

SHS sắp phát hành hơn 162 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng tỷ lệ 25%

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHS) vừa thông báo ngày chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 25%.

Theo đó, SHS dự kiến phát hành hơn 162 triệu cổ phiếu. Trong đó, công ty sẽ phát hành hơn 117 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và hơn 45,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn. Ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo là 25/7.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 1.626,3 tỷ đồng.

Thông báo cũng nêu rõ, cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.

Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu trong đợt phát hành này không được phép chuyển nhượng.

Nếu phát hành thành công, SHS sẽ nâng vốn điều lệ lên mức hơn 8.131 tỷ đồng.

Được biết, SHS vừa hoàn tất đợt chào bán hơn 325 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được mua 1 cổ phiếu mới.

Mức giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền thu về ước tính là hơn 3.900 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty cũng tăng từ 3.253 tỷ đồng lên 6.506 tỷ đồng sau phát hành.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2022, SHS đặt chỉ tiêu doanh thu 3.428,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.025,6 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 18,2% và 15,6% so với thực hiện năm 2021.

Riêng trong quý I, SHS đã đạt được hơn 686 tỷ đồng doanh thu và thu nhập khác, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 410 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ.

Tin mới lên