Đô thị

Siêu dự án Bến En gần 5.000 tỷ của Sun Group lùi ngày khởi công về tháng 12/2021

(VNF) - Theo phê duyệt vào năm 2016, dự án quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 12/2016 và hoàn thành đi vào sử dụng và tháng 12/2018. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc nên dự án buộc phải điều chỉnh lùi lại thành ngày khởi công xây dựng là tháng 12/2021 và hoàn thành đi vào sử dụng vào tháng 12/2023.

Siêu dự án Bến En gần 5.000 tỷ của Sun Group lùi ngày khởi công về tháng 12/2021

Siêu dự án Bến En gần 5.000 tỷ của Sun Group

Dự án quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En tại huyện Như Thanh của Sun Group được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 29/9/2016, với diện tích đất và mặt nước khoảng 1.492,68ha. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 4.960 tỷ đồng, tiến độ khởi công xây dựng vào tháng 12/2016 và hoàn thành đi vào sử dụng và tháng 12/2018.

Đến nay, Sun Group đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý bổ sung hạng mục sân golf Bến En nằm trong phạm vi dự án vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020; được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000, được Sở Xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 và được Bộ Xây dựng tham gia ý kiến về đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000. Chủ đầu tư cũng đang tiếp tục hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chung theo ý kiến tham gia của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, do khu vực lập quy hoạch dự án có phạm vi, ranh giới liên quan đến Vườn quốc gia Bến En nên việc xin ý kiến cộng đồng dân cư phục vụ công tác lập quy hoạch và thực hiện các thủ tục pháp lý khác gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Mặt khác, dự án có quy mô diện tích tương đối lớn (khoảng 1.492,68ha, bao gồm diện tích mặt đất và mặt nước) nên cần nhiều thời gian để triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục của dự án. Ngoài ra, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, việc triển khai thực hiện dự án bị ảnh hưởng trực tiếp, các công việc bị gián đoạn, dẫn đến thời gian thực hiện hồ sơ, thủ tục kéo dài.

Trước những khó khăn trên, dự án buộc phải điều chỉnh lùi lại thành ngày khởi công xây dựng là tháng 12/2021 và hoàn thành đi vào sử dụng vào tháng 12/2023.

Tính đến đầu tháng 3/2021, Sun Group và Sở Xây dựng Thanh Hóa đã hoàn thiện các phần việc trong lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 như lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ đồ án quy hoạch, xin ý kiến cộng đồng dân cư, ý kiến liên ngành.

Ngoài ra, huyện Như Thanh cũng đã tăng cường thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân trong huyện, đặc biệt là nhân dân vùng quy hoạch dự án về quy mô, tính chất, phạm vi, ranh giới thực hiện dự án…

Huyện Như Thanh cũng đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ nhân lực có chuyên môn ở các sở, ngành liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; sớm cho chủ trương để huyện lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Hải Long làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo…

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh đây là dự án lớn, mang tầm cỡ khu vực và cũng là dự án mong mỏi của Đảng bộ tỉnh cho nhân dân trong tỉnh. Ông yêu cầu các ngành, đặc biệt là huyện Như Thanh phải đồng hành cùng nhà đầu tư thực hiện bằng được dự án.

Đối với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của dự án, Chủ tịch tỉnh giao Sở Xây dựng phải sớm thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Xem xét, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành liên quan xử lí; các ngành phải chủ động phối hợp cùng chủ đầu tư xúc bám sát đốc thúc công việc được triển khai đúng tiến độ.

Sau khi thực hiện đến quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500, các ngành cùng Sở Xây dựng tham gia ý kiến nghiên cứu giải pháp xác định quy hoạch diện tích đất rừng phòng, rừng đặc dụng, đất trồng lúa, di tích văn hóa theo hướng thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh để triển khai thực hiện. Trong đó, ưu tiên phương án tái định cư tại chỗ.

Ông cũng giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm Trưởng ban thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc thực hiện dự án. Giám đốc các sở phải chịu trách nhiệm về nhiệm vụ công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Về một số đề xuất của huyện, Chủ tịch tỉnh đồng thuận về chủ trương và thống nhất với huyện Như Thanh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Tin mới lên