Nhân vật

'Siêu Uỷ ban' có tân Phó chủ tịch

(VNF) - Ông Đỗ Hữu Huy, Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng, Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC), vừa được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch CMSC.

'Siêu Uỷ ban' có tân Phó chủ tịch

Tân Phó chủ tịch siêu Uỷ ban Đỗ Hữu Huy.

Cụ thể, tại Quyết định 429/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Đỗ Hữu Huy, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Chánh Văn phòng CMSC, giữ chức Phó chủ tịch CMSC.

Được biết, ông Đỗ Hữu Huy sinh năm 1980. Trong quá trình công tác, ông Huy từng đảm nhiệm các chức vụ như Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương; chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Như vậy, CMSC hiện có 4 Phó chủ tịch gồm: bà Nguyễn Thị Phú Hà, ông Hồ Sỹ Hùng, ông Nguyễn Ngọc Cảnh và ông Đỗ Hữu Huy. Chức vụ chủ tịch hiện nay do ông Nguyễn Hoàng Anh đảm nhiệm.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ có tên giao dịch quốc tế tiếng Anh viết tắt là CMSC; được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

CMSC có nhiệm vụ xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định.

Đồng thời thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giao Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu như sau: Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, trừ các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Tin mới lên