Tài chính

'Siêu Uỷ ban' giao PVN chỉ tiêu lãi gần 20.000 tỷ đồng

Chỉ tiêu kinh doanh của PVN được Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề ra theo phương án giá dầu thô 65 USD một thùng.

'Siêu Uỷ ban' giao PVN chỉ tiêu lãi gần 20.000 tỷ đồng

'Siêu Uỷ ban' giao PVN chỉ tiêu lãi gần 20.000 tỷ đồng.

Theo quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế với công ty mẹ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) năm nay lần lượt là 128.000 tỷ đồng và 20.000 tỷ đồng. Chỉ tiêu được đề ra theo phương án giá dầu thô là 65 USD một thùng và không bao gồm doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động bao tiêu, phân phối sản phẩm của nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn.

PVN còn phải đảm bảo chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 5,43%. Tổng số tiền nộp ngân sách hơn 19.400 tỷ đồng và kế hoạch vốn đầu tư tối đa không quá 27.600 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty mẹ của tập đoàn nhận kế hoạch khai thác 1,76 tỷ mét khối khí và 3,83 triệu tấn dầu thô, khí ngưng tụ.

Hầu hết chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều tăng mạnh sau khi PVN được Bộ Công Thương chuyển giao về Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Năm ngoái, công ty mẹ của tập đoàn chỉ được giao chỉ tiêu doanh thu hơn 39.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 16.600 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu bình quân tính đến cuối năm đạt trên 363.000 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh của PVN cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tập đoàn đạt doanh thu 247.100 tỷ đồng, tăng 31.500 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái và lãi sau thuế 13.100 tỷ đồng.

Tin mới lên