Tài chính

'Siêu ủy ban' sắp nhận hơn 2.300 tỷ đồng cổ tức từ GVR

(VNF) - Sở hữu đến 96,77% vốn GVR, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ("siêu ủy ban", viết tắt là CMSC) dự kiến nhận về hơn 2.320 tỷ đồng cổ tức vào ngày 28/10 tới.

'Siêu ủy ban' sắp nhận hơn 2.300 tỷ đồng cổ tức từ GVR

'Siêu ủy ban' sắp nhận hơn 2.300 tỷ đồng cổ tức từ GVR

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) thông báo, ngày 14/10 tới là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức năm 2020, bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 600 đồng.

13/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thanh toán dự kiến là ngày 28/10.

Với khối lượng 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính GVR sẽ chi ra 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, cổ đông lớn nhất sở hữu đến 96,77% vốn là CMSC sẽ nhận về hơn 2.320 tỷ đồng.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2020, GVR ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 21.110 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm 2019.

Sau khi khấu trừ chi phí, doanh nghiệp có lãi sau thuế hơn 5.070 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2019 và vượt 26% kế hoạch năm.

Bước sang năm 2021, kết thúc nửa đầu năm, "ông lớn" ngành cao su ghi nhận doanh thu thuần gần 10.540 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 2.380 tỷ đồng, lần lượt tăng 77% và 183% so với cùng giai đoạn năm 2020.

Dựa trên kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu (26.914 tỷ đồng) và 52% kế hoạch lợi nhuận cả năm (4.564 tỷ đồng).

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của GVR đạt 79.341 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền nhàn rỗi và tiền gửi dưới 12 tháng của GVR đạt 15.362 tỷ đồng (chiếm hơn 19% tài sản); hàng tồn kho đạt 3.174 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi đầu năm và chiếm 4% tài sản. Còn lại phần lớn là nhóm tài sản dài hạn với 57.172 tỷ đồng.

Nợ phải trả của GVR thời điểm cuối quý II ghi nhận ở mức 26.525 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn chiếm 2.258 tỷ đồng, giảm hơn 40% và nợ vay dài hạn chiếm 7.783 tỷ đồng, giảm 6,6%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 28/7, cổ phiếu GVR giảm 150 đồng xuống 32.650 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch đạt trên 4,1 triệu đơn vị.

Tin mới lên