Tài chính

SIP: Kế hoạch lãi ròng năm 2021 giảm hơn nửa, còn 520 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) dự kiến trình ĐHCĐ thường niên kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều đi lùi so với mức thực hiện năm 2020.

SIP: Kế hoạch lãi ròng năm 2021 giảm hơn nửa, còn 520 tỷ đồng

Khu công nghiệp Phước Đông do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG làm chủ đầu tư.

Năm 2021, SIP đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 4.116 tỷ đồng, giảm 19% so với mức thực hiện năm 2020. Lãi ròng dự kiến giảm hơn nửa về 520 tỷ đồng. 

Vế kế hoạch công ty mẹ, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế mục tiêu lần lượt đạt 444,5 tỷ đồng và 355,6 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 45% so với mức thực hiện năm 2020.  

Tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến chốt ở mức 20% vốn điều lệ. Trước đó, SIP đã tạm ứng 79 tỷ đồng cổ tức vào cuối năm 2020 và dự kiến thanh toán phần còn lại vào quý III tới đây.

Mức cổ tức năm 2020 mà HĐQT đề xuất là tối thiểu 20%, giá trị tương ứng là hơn 158 tỷ đồng.

SIP dự kiến trình ĐHCĐ phương án phát hành hơn 15 triệu cổ phiếu mới để để tăng vốn điều lệ trong quý IV/2021.

Cụ thể, SIP lên kế hoạch phát hành hơn 11,9 triệu cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 0,15, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, và mỗi quyền được nhận 0,15 cổ phiếu mới phát hành.

Đồng thời, công ty này cũng dự kiến phát hành hơn 3,5 triệu cổ phiếu để thưởng cho cán bộ nhân viên chủ chốt.

Sau phát hành, vốn điều lệ của SIP sẽ tăng từ hơn 794 tỷ đồng lên gần 949 tỷ đồng. Số tiền huy động được sau 2 đợt phát hành sẽ bổ sung vào nguồn vốn lưu động để hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong quý I vừa qua, SIP ghi nhận doanh thu thuần 1.331 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu nhờ kinh doanh bán điện, nước và cung cấp dịch vụ tiện ích khu công nghiệp. Trừ đi giá vốn và các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế của SIP thu về hơn 208 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần lợi nhuận quý I/2020.

Nguyên nhân dẫn đến việc lợi nhuận cao đột biến trong khi doanh thu chỉ tăng 22% là do SIP được hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán, trong khi cùng kỳ phải trích lập dự phòng hơn 114 tỷ đồng.

Cổ phiếu SIP đóng cửa phiên 10/6 ở mức giá 171.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 13.500 tỷ đồng.

Tin mới lên