Tài chính

SJC kỳ vọng đạt doanh thu 1,1 tỷ USD

Mục tiêu doanh thu của doanh nghiệp độc quyền sản xuất vàng miếng năm 2020 là 25.700 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

SJC kỳ vọng đạt doanh thu 1,1 tỷ USD

(Ảnh minh họa)

Năm 2020, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC đặt mục tiêu tổng doanh thu 25.700 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD. Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch là 70 tỷ đồng. Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước là 60 tỷ đồng.

Năm 2019, SJC đạt doanh thu 23.167 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 67 tỷ, tăng trưởng lần lượt 11% và 86% so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra, SJC mới hoàn thành 95% chỉ tiêu doanh thu của năm 2019 và vừa đạt kế hoạch doanh thu.

So với cùng kỳ năm trước, mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của SJC năm 2020 tăng 11% và 4%.

Các yêu cầu khác với SJC gồm không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1; chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về thuế và các khoản phải thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo cáo tài chính và báo cáo thực hiện giám sát tài chính.

Năm nay, SJC dự kiến phát triển thêm 2-3 trung tâm vàng bạc đá quý trên địa bàn TP. HCM; đóng cửa một số cửa hàng kém hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận thấp.

SJC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP. HCM. Đây là đơn vị được Ngân hàng Nhà nước giao sản xuất độc quyền vàng miếng trên thị trường.

Tin mới lên