Tài chính

SMC báo lãi bán niên hơn 910 tỷ đồng, tăng gấp 13 lần

(VNF) - Trong điều kiện giá thép liên tục tăng cao và lượng hàng tồn kho dồi dào, kết nửa đầu năm 2021, SMC báo lãi trước thuế hơn 910 tỷ đồng, tăng gấp 13 lần cùng giai đoạn năm ngoái và vượt 150% kế hoạch năm nay.

SMC báo lãi bán niên hơn 910 tỷ đồng, tăng gấp 13 lần

SMC báo lãi bán niên hơn 910 tỷ đồng, tăng gấp 13 lần

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 5.950 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ tốc độ tăng của giá vốn chậm hơn so với doanh thu, lợi nhuận gộp trong quý đạt 682 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 2,5% lên 11,5%.

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính đạt 25 tỷ đồng, tăng trưởng 15%. Tuy nhiên, chi phí tài chính trong quý II/2021 cũng tăng khá mạnh, từ 134 triệu đồng lên 14 tỷ đồng, chủ yếu do không có khoản hoàn nhập dự phòng 26 tỷ đồng như của cùng kỳ năm ngoái.

SMC tiết giảm tốt chi phí quản lý doanh nghiệp, từ 31 tỷ đồng xuống 14 tỷ đồng trong quý II/2021. Cùng với đó, hoạt động liên doanh, liên kết cũng tích cực hơn khi đem về cho doanh nghiệp 23 tỷ đồng, trong khi quý II/2020 con số này chỉ là 1,4 tỷ đồng.

Kết quả là SMC báo lãi trước thuế quý II/2021 gần 650 tỷ đồng, lạc quan hơn khá nhiều so với khoản lãi 48 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp thép này ghi nhận doanh thu thuần hơn 11.000 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 910 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và gấp 13 lần cùng giai đoạn năm trước. Với kết quả này, SMC đã vượt 150% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Phía SMC cho biết, thời gian qua, việc giá thép liên tục tăng mạnh đã kéo hiệu quả kinh doanh tăng theo. Doanh nghiệp cũng chủ động nguồn nguyên liệu, đảm bảo năng suất trong sản xuất, gia công và duy trì lượng tồn kho ở mức cao và tiết giảm giá vốn.

Biên lợi nhuận phần lớn được cải thiện nhờ tỷ trọng thép sản xuất và gia công ngày càng tăng. Ngoài ra, hoạt động tài chính cũng hiệu quả hơn nhờ lãi vay giảm, sử dụng vốn tiết kiệm, tăng nhanh vòng quay vốn, giảm bớt đầu tư và hoàn nhập dự phòng.

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của SMC đạt 9.432 tỷ đồng, tăng 40% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền nhàn rỗi giảm 34% còn 400 tỷ đồng; tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tăng 32% lên 738 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 46% lên 1.966 tỷ đồng.

Đặc biệt, hàng tồn kho trong nửa đầu năm đã tăng hơn 2,2 lần, đạt trên 4.080 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản. So với thời điểm cuối quý I, lượng hàng tồn kho này đã tăng 43%.

Nợ phải trả của doanh nghiệp đứng ở mức 7.122 tỷ đồng, tăng 39% sau 6 tháng đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản phải trả người bán ngắn hạn với 3.272 tỷ đồng, tăng 61%; theo sau đó là nợ vay ngắn hạn với 2.781 tỷ đồng, tăng 6,5%. Khối nợ dài hạn của SMC không đáng kể so với nguồn vốn, chỉ hơn 49 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay.

Vốn chủ sở hữu đạt 2.309 tỷ đồng, tăng 46% so với hồi đầu năm, phần lớn được bồi đắp bởi khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tính đến giữa năm 2021, SMC có hơn 960 lợi nhuận tích lũy.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 16/7, cổ phiếu SMC tăng 1.550 đồng lên 38.600 đồng/đơn vị với khối lượng giao dịch đạt 640.000 cổ phiếu.

Tin mới lên