Tiêu điểm

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng vọt trong 2 tháng đầu năm

(VNF) – Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 16,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng vọt trong 2 tháng đầu năm

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng vọt trong 2 tháng đầu năm

Trong 2 tháng đầu năm, cả nước có 17,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 220 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% về số doanh nghiệp, giảm 11,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm đạt 12,6 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 421 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 5,7 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm là 641 nghìn tỷ đồng, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh số doanh nghiệp thành lập mới, cả nước còn có 11,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng lên 29,4 nghìn doanh nghiệp. Như vậy, trung bình mỗi tháng cả nước có gần 14,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Phân theo lĩnh vực kinh tế, các lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng gồm: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (5.738 doanh nghiệp, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019); xây dựng (2.227 doanh nghiệp, tăng 11,3%); công nghiệp chế biến, chế tạo (2.179 doanh nghiệp, tăng 5%)…

Có 4 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (100 doanh nghiệp, giảm 10,7%); kinh doanh bất động sản (790 doanh nghiệp, giảm 6%); nghệ thuật, vui chơi, giải trí (146 doanh nghiệp, giảm 5,8)%...

Trong 2 tháng đầu năm, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 16,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 9,4 nghìn doanh nghiệp, giảm 31,4%. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 2,8 nghìn doanh nghiệp, giảm 11,1%, trong đó có 2,5 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 13,4%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (1.011 doanh nghiệp, giảm 20,2%); công nghiệp chế biến, chế tạo (344 doanh nghiệp, giảm 0,3%); xây dựng (245 doanh nghiệp, giảm 23,9%)…

Ngoài ra, trong 2 tháng, trên cả nước còn có gần 5,7 nghìn doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tin mới lên