Học thuật

Số dư hoạt động là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Số dư hoạt động (active balance) là gì?

Số dư hoạt động là gì?

Số dư hoạt động (active balance) trong lý thuyết tiền tệ, một số mô hình chia cung ứng tiền tệ thành số dư hoạt động và số dư nhàn rỗi. Số dư hoạt động được định nghĩa là khối lượng tiền tệ chu chuyển thường xuyên trong khoảng thời gian giữa các lần thanh toán, còn số dư nhàn rỗi được định nghĩa là khối lượng tiền tệ không được sử dụng trong vòng quay của các khoản thanh toán định kỳ.

Số dư hoạt động là gì?

Số dư hoạt động (active balance) trong lý thuyết tiền tệ, một số mô hình chia cung ứng tiền tệ thành số dư hoạt động và số dư nhàn rỗi. Số dư hoạt động được định nghĩa là khối lượng tiền tệ chu chuyển thường xuyên trong khoảng thời gian giữa các lần thanh toán, còn số dư nhàn rỗi được định nghĩa là khối lượng tiền tệ không được sử dụng trong vòng quay của các khoản thanh toán định kỳ.

Lý thuyết số lượng về tiền tệ cho rằng những thay đổi của tốc độ lưu thông trong điều kiện không có siêu lạm phát xảy ra chủ yếu là vì có sự chuyển dịch giữa số dư hoạt động và số dư nhàn rỗi, còn những thay đổi trong tốc độ chu chuyển của tiền trong vòng thanh toán chỉ tác động rất ít tới tốc độ lưu thông tiền tệ. Kinh nghiệm cho thấy rất khó phân biệt giữa số dư hoạt động và số dư nhàn rỗi, vì sự “hoạt động” của tiền là khái niệm mang tính chất mức độ. Nhưng do yêu cầu thực tế, số dư hoạt động thường được định nghĩa là tiền mặt trong lưu thông cộng với tiền gửi trong tài khoản vãng lại ở các ngân hàng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên