Học thuật

Số dư thực tế là gì? Giá trị thật và giá trị danh nghĩa

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Số dư thực tế (real balances) là gì? Giá trị thật và giá trị danh nghĩa.

Số dư thực tế là gì? Giá trị thật và giá trị danh nghĩa

Số dư thực tế (real balances) là sức mua thực tế của những đồng tiền mà các tác nhân kinh tế hiện đang nắm giữ.

Số dư thực tế là gì?

Số dư thực tế (real balances) là sức mua thực tế của những đồng tiền mà các tác nhân kinh tế hiện đang nắm giữ. Giá trị thực tế của tiền không nằm trong giá trị danh nghĩa, mà nằm trong khả năng mua hàng hóa của nó để đáp ứng nhu cầu. Nếu giá và thu nhập cùng tăng gấp đôi, thì giá trị thực tế của tiền vẫn như cũ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Giá trị thật và giá trị danh nghĩa

Trong kinh tế học, giá trị được nhắc tới thường được làm rõ là giá trị thực hay giá trị danh nghĩa. Khi so sánh các giá trị theo thời gian (ví dụ GDP năm 2000 so với GDP 2010) người ta thường phải quy các đại lượng này về giá trị thực, tức là quy về sử dụng cùng một đại lượng đo lường để so sánh.

Giá trị danh nghĩa của GDP 2010 có thể lớn gấp hai lần giá trị danh nghĩa của GDP 2000 nhưng nếu đồng tiền để tính GDP 2010 chỉ bằng nửa giá trị so với đồng tiền để tính GDP năm 2000 thì giá trị thực của GDP hai năm này bằng nhau. Ở đây, đồng tiền năm 2010 không thể so sánh với đồng tiền năm 2000 vì giá trị thời gian của tiền là khác nhau ở các thời điểm.

Tin mới lên