Học thuật

So sánh tĩnh là gì? Giả định Ceteris Paribus trong mô hình

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu So sánh tĩnh (comparative statics) là gì? Giả định Ceteris Paribus trong mô hình.

So sánh tĩnh là gì? Giả định Ceteris Paribus trong mô hình

So sánh tĩnh, phương pháp (comparative statics) là sự so sánh trạng thái cân bằng mới với trạng thái cân bằng cũ sau khi có sự thay đổi trong các biến số.

So sánh tĩnh là gì?

So sánh tĩnh (comparative statics) là sự so sánh trạng thái cân bằng mới với trạng thái cân bằng cũ sau khi có sự thay đổi trong các biến số. Phương pháp này không chú ý tới cách thức đạt tới trạng thái cân bằng mới. Mục đích của nó chỉ là xác định phướng hướng thay đổi của các biến số khi có yếu tố nào đó gây ra sự xáo trộn trong trạng thái cân bằng ban đầu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Giả định Ceteris Paribus trong mô hình

Ceteris paribus là nguyên tắc kinh tế học giả định rằng mọi biến số không tham gia vào một mô hình kinh tế có giá trị không đổi.

Ví dụ:

Trước đây: 1kg trái cây được bán với giá 20.000 VND
Hiện nay: 1kg trái cây tăng giá lên 30.000 VND

Nếu giả định các yếu tố khác không đổi – Ceteris Paribus (Ví dụ: thu nhập của người tiêu dùng không tăng) thì họ sẽ không mua, hoặc mua ít hơn. Kết quả là trái cây sẽ khó bán hơn trước.

Còn nếu ở điều kiện không lý tưởng (Violations of the ceteris paribus assumption), nghĩa là có một yếu tố nào đó thay đổi (Ví dụ: người tiêu dùng được tăng lương ngay đúng thời điểm trái cây tăng giá) thì dù giá đắt hơn nhưng họ vẫn mua, theo kiểu “nước lên thì thuyền lên”. Kết quả là trái cây dù tăng giá nhưng vẫn bán chạy như trước.

 

Tin mới lên