Đô thị

‘Soi’ năng lực tài chính chủ dự án sân golf quốc tế Thuận Thành

(VNF) - Theo các tài liệu tài chính kiểm toán của Công ty Hudland và Công ty Thăng Long (liên danh nhà đầu tư dự án sân golf Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) thì 2 doanh nghiệp này đang nợ lớn và kinh doanh thua lỗ liên tiếp nhiều năm.

‘Soi’ năng lực tài chính chủ dự án sân golf quốc tế Thuận Thành

Liên danh Hudland và Thăng Long đầu tư dự án sân golf quốc tế Thuận Thành

Mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xin ý kiến thẩm định thực hiện dự án sân golf quốc tế Thuận Thành ngay cạnh sông Đuống tại xã Đình Tổ (huyện Thuận Thành) do liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Hudland và Công ty Cổ phần tư vấn và thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư.

Trước đề xuất làm dự án sân golf đã gây xôn xao dư luận, bởi nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại năng lực thự sự của chủ đầu tư và việc thực hiện dự án sẽ gây ô nhiễm nguồn nước sông Đuống, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đóng góp ý kiến về dự án trên, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, Luật Đất đai quy định về điều kiện năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư là “Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên”.

“Như vậy, dự án sân golf quốc tế Thuận Thành có quy mô sử dụng 98ha đất, với tổng mức đầu tư khoảng 797 tỷ đồng, theo quy định thì nhà đầu tư đề xuất dự án phải đảm bảo góp vốn chủ sở hữu thực hiện dự án không thấp hơn 119,55 tỷ đồng (15% tổng mức đầu tư) để thực hiện dự án”, Bộ Tài chính nêu ý kiến.

Theo hồ sơ gửi kèm, nhà đầu tư dự kiến phương án tài chính với cơ cấu vốn chủ sở hữu 159,4 tỷ đồng (chiếm 20% tổng vốn đầu tư); vốn vay và huy động 637,6 tỷ đồng (80% tổng vốn đầu tư) để thực hiện dự án.

Công ty Hudland nợ đọng lớn

Tại thời điểm 30/6/2019, vốn chủ sở hữu của Công ty Hudland là 418 tỷ đồng (trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 200 tỷ đồng là cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, quỹ đầu tư phát triển là 80,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 137,2 tỷ đồng).

Tài sản ngắn hạn của công ty là 641,7 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 79,5 tỷ đồng hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn, chiếm 85,8% tài sản ngắn hạn, trong đó hàng tồn kho là 117,6 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn khoảng 433,03 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty là 359,6 tỷ đồng trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 314,27 tỷ đồng (chiếm 87,4% nợ phải trả); nợ phải trả dài hạn là 45,4 tỷ đồng; bất động sản đầu tư là 78 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho rằng việc đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu dựa trên nguồn vốn vay, trong khi công ty đang phải thực hiện các nghĩa vụ thanh toán công nợ lớn (nợ phải trả chiếm gần 50% tổng cộng nguồn vốn, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn). Điều này dẫn đến rủi ro trong việc thực hiện nghĩa vụ theo cam kết đảm bảo huy động vốn đầu tư thực hiện dự án.

Ngoài ra, hàng tồn kho, khoản nợ ngắn hạn và khoản phải thu của Công ty Hudland tương đối lớn cho thấy công ty đang bị chiếm dụng vốn, khả năng thanh toán của công ty phụ thuộc lớn vào công tác thu hồi công nợ và công tác bán hàng tồn kho, có thể ảnh hưởng đến dòng tiền để thực hiện dự án.

Đồng thời, ngoài việc đầu tư cho tài sản cố định, đầu tư hoạt động tài chính kinh doanh, vốn chủ sở hữu của Công ty Hudland còn phải tiếp tục đầu tư cho các dự án dang dở.

“Song, hồ sơ Công ty Hudland cũng chưa thuyết minh rõ đơn vị sử dụng vốn góp để thực hiện dự án này hay kinh doanh các ngành nghề khác. Vì vậy, chưa có cơ sở để xem xét, đánh giá về năng lực tài chính của Công ty Hudland”, văn bản của Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Công ty Thăng Long kinh doanh thua lỗ nhiều năm

Đối với Công ty Thăng Long, Bộ Tài chính cho biết tại thời điểm ngày 31/12/2018, vốn chủ sở hữu của công ty là 87,3 tỷ đồng (trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 100 tỷ đồng là cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 12,6 tỷ đồng...).

Nợ phải trả của Công ty Thăng Long là 5,18 tỷ đồng, không có nợ dài hạn. Tài sản ngắn hạn là 57,2 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 211 triệu đồng; phải thu ngắn hạn là 56,3 tỷ đồng, chiếm 98,4% tài sản ngắn hạn. Đầu tư tài chính dài hạn là 33,7 tỷ đồng, chiếm 95,6% tài sản dài hạn.

Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018, Công ty Thăng Long không phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2018 kinh doanh thua lỗ (-) 917 triệu đồng, lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2018 là (-) 12,7 tỷ đồng.

Từ các vấn đề trên, Bộ Tài chính cho rằng Công ty Thăng Long đang bị mất vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp. Ngoài ra Công ty Thăng Long đang bị chiếm dụng vốn ngắn hạn lớn, chiếm 60% tổng tài sản, trong đó chủ yếu là cho các cổ đông của Công ty Thăng Long vay với mức lãi suất 0%/năm.

Những điều này cho thấy rủi ro của Công ty Thăng Long trong việc huy động vốn thực hiện dự án. Ngoài ra, hồ sơ Công ty Thăng Long cũng chưa thuyết minh rõ đơn vị sử dụng vốn góp để thực hiện dự án này hay kinh doanh các ngành nghề khác.

Từ những nội dung trên, Bộ Tài chính cho rằng chưa có cơ sở đưa ra ý kiến đánh giá về khả năng đáp ứng nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện dự án, năng lực tài chính của liên danh nhà đầu tư.

Ngành nghề kinh doanh không liên quan mục tiêu của dự án

Một nội dung nữa mà Bộ Tài chính nêu ý kiến với dự án trên là hồ sơ dự án thuyết minh mới tính toán sơ bộ các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế tài chính của dự án, chưa có thuyết minh tính toán nội dung hiệu quả kinh tế - xã hội, các tác động rủi ro khi thực hiện dự án và các khoản đóng góp của dự án đối với ngân sách và địa phương.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị cần bổ sung thuyết minh về tính toán hiệu quả kinh tế và khả năng đóng góp đối với địa phương để khẳng định về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Hơn nữa, Bộ Tài chính cũng cho biết ngành, nghề kinh doanh của Công ty Hudland chưa bao gồm một số ngành liên quan đến mục tiêu hoạt động của dự án như: hoạt động các cơ sở thể thao (9311); giáo dục thể thao và giải trí (8551)... và đề nghị công ty đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu hoạt động của dự án.

Tương tự, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Thăng Long do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cũng không bao gồm các ngành liên quan đến hoạt động của dự án như: hoạt động các cơ sở thể thao, giáo dục thể thao và giải trí...

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát và chịu trách nhiệm về điều kiện năng lực đáp ứng của các nhà đầu tư với yêu cầu điều kiện hoạt động, thực hiện dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tin mới lên