Xe

'Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn mới để doanh nghiệp ô tô yên tâm sản xuất'

(VNF) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Báo cáo kết quả của đoàn công tác liên ngành hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô tại Việt Nam.

'Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn mới để doanh nghiệp ô tô yên tâm sản xuất'

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: 'Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn mới để DN yên tâm sản xuất'.

Theo vản bản này, Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 116. Để tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định 116 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu ra một số nhiệm vụ cấp bách cần tập trung thực hiện ngay.

Đối với Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng chỉ đạo cần tiếp tục chủ trì, phối hợp với bộ Công thương và bộ Tài chính duy trì đoàn công tác liên ngành đến làm việc với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô để nắm bắt, hướng dẫn doanh nghiệp, xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền. Trong trường hợp nếu các vướng mắc vượt quá thẩm quyền, các Bộ phải kịp thời đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tiếp đến cần khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn khoản 1 Điều 6 của Nghị định 116 quy định về quản lý chất lượng ô tô sản xuất lắp ráp, đảm bảo ban hành trong tháng 10/2018 để các doanh nghiệp có đủ thời gian thực hiện sản xuất ô tô theo quy định mới. Nội dung quy định phải phù hợp với thực tiễn, đơn giản hóa các điều kiện cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất trong nước phát triển.

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ GTVT cần tiếp tục chủ trì, phối hợp với bộ Tài chính, bộ Công thương làm việc với một số doanh nghiệp nhập khẩu ô tô để thống nhất chuẩn hóa tối giản thông tin, dữ liệu thuộc hồ sơ đăng ký nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước. Công tác này yêu cầu thực hiện trong năm 2018.

Về đề suất đầu tư bổ sung thêm dây chuyền kiểm tra, thử nghiệm an toàn và môi trường nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của Nghị định 116. Trong kết luận của Phó Thủ tướng đã đồng ý về yêu cầu việc đầu tư bổ sung này, nhưng bắt buộc phải đảm bảo các quy định của pháp luật về đầu tư.

Phó Thủ tướng chỉ đạo bộ Công thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ và tỷ lệ nội địa hóa của ô tô trong nội khối ASEAN khi nhập khẩu vào Việt Nam để được hưởng ưu đãi về thuế theo cam kết. Tiếp đến là cần xem xét, hướng dẫn, xử lý từng trường hợp cụ thể đối với vấn đề về đường thử theo chỉ đạo tại Thông báo số 80/TB-VPCP ngày 9/6/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu bộ Công thương, bộ Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với bộ Giao thông vận tải tiếp tục duy trì đoàn công tác liên ngành để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ô tô thực hiện nghiêm Nghị định 116, chủ động xử lý các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền. Nếu các vấn đề vượt tẩm quyền thì cần đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc đối thoại với các doanh nghiệp ô tô lắp ráp, nhập khẩu và liên doanh lắp ráp nhập khẩu để đối thoại về các vấn đề liên quan đến những khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện Nghị định 116 về điều kiện lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh ô tô.

Tại cuộc đối thoại, có nhiều ý kiến trái chiều nhau xung quanh quy định Giấy chứng nhận kiểu loại xe; kiểm định xe nhập khẩu theo lô, quy định đường thử dài 800 mét đối với các doanh nghiệp liên doanh sản xuất, lắp ráp xe hơi được các bên tranh cãi.

Đại diện nhóm liên doanh, doanh nghiệp nhập khẩu nói quy định trên gây khó dễ và cản trở họ hoạt động tại Việt Nam. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp trong nước cho rằng, đây là các biện pháp bảo vệ thị trường, hướng đến yêu cầu các doanh nghiệp làm ăn lâu dài, nội địa hóa và kiểm soát chất lượng xe nhập về Việt Nam.

 

Tin mới lên