Tài chính

Sơn La: 50 doanh nghiệp ‘om’ 40 tỷ đồng tiền nợ thuế, Điện Nậm Chiến 'đội sổ' với hơn 20 tỷ đồng

(VNF) - Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa có thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử ngành thuế về 50 doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến ngày 31/3/2019, với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Sơn La: 50 doanh nghiệp ‘om’ 40 tỷ đồng tiền nợ thuế, Điện Nậm Chiến 'đội sổ' với hơn 20 tỷ đồng

Sơn La: 50 doanh nghiệp ‘om’ 40 tỷ đồng tiền nợ thuế, Điện Nậm Chiến 'đội sổ' với hơn 20 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Trong đó, xếp đầu danh sách là Công ty Cổ phần Điện Nậm Chiến với số tiền thuế nợ hơn 20,4 tỷ đồng; xếp thứ hai là Xí nghiệp Sông Đà 10.6 thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 10 – tại Sơn La nợ hơn 4,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc nợ số tiền thuế hơn 3,37 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La nợ hơn 3 tỷ đồng…

Trong danh sách này có 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy điện đều nợ tiền thuế hơn 1 tỷ đồng.

Theo báo cáo trước đó của Tổng cục Thuế, năm 2018, ngành thuế đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018; trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 10.002 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, tăng 2.661 tỷ đồng so với 31/12/2017. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (giảm 5,7%) so với 31/12/2017.

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 36.511 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng 5.042 tỷ đồng (tăng 16%) so với thời điểm 31/12/2017.

Danh sách chi tiết các doanh nghiệp nợ thuế Cục Thuế Sơn La vừa công bố, bạn đọc quan tâm có thể xem tại đây!

Tin mới lên