Tài chính

Sonadezi báo lãi quý I tăng 14% lên 309 tỷ đồng nhờ kinh doanh KCN và dịch vụ cảng

(VNF) - Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận sau thuế hoàn thành hơn 30% kế hoạch đề ra.

Sonadezi báo lãi quý I tăng 14% lên 309 tỷ đồng nhờ kinh doanh KCN và dịch vụ cảng

Sonadezi báo lãi quý I tăng 14% lên 309 tỷ đồng nhờ kinh doanh KCN và dịch vụ cảng

Doanh thu thuần quý I của Sonadezi đạt 1.226 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ đi 751 tỷ đồng giá vốn, lãi gộp của tổng công ty thu về hơn 475 tỷ đồng trong quý đầu năm với mức tăng trưởng nhỉnh hơn mức tăng trưởng của doanh thu, đạt 14,7%.

Biên lãi gộp vẫn duy trì ở mức trên 38% như trong quý I/2021.

Báo cáo của Sonadezi cho thấy hoạt động tài chính trong 3 tháng đầu năm kém hiệu quả hơn so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận tài chính chỉ thu về 4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là hơn 12 tỷ đồng.

Trừ đi các loại chi phí, Sonadezi báo lãi sau thuế quý I đạt hơn 309 tỷ đồng, tăng 14% so với quý I/2020.

Theo giải trình từ phìa tổng công ty, lợi nhuận quý I tăng chủ yếu từ hiệu quả hoạt động kinh doanh khu công nghiệp và kinh doanh dịch vụ cảng tại đơn vị thành viên.

Cụ thể, doanh thu từ kinh doanh khu công nghiệp và kinh doanh dịch vụ cảng của Sonadezi đạt lần lượt hơn 365 tỷ đồng và 216 tỷ đồng trong quý I, tương ứng tăng trưởng ở mức 22% và 28% so với cùng kỳ năm 2020.

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản của Sonadezi tại thời điểm cuối quý I đạt hơn 21.689 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 6% so với cuối năm 2020. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng hơn 300 tỷ đồng lên 1.729 tỷ đồng.

Tài sản dở dang dài hạn cũng ghi nhận tăng mạnh hơn 500 tỷ đồng lên 1.441 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2020.

Tổng nợ phải trả của Sonadezi tính đến ngày 31/3/2021 đạt 12.968 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay chiếm 43%, đạt giá trị hơn 5.598 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ vay dài hạn của Sonadezi đã tăng thêm hơn 840 tỷ đồng so với cuối năm 2020 lên 4.585 tỷ đồng.

Năm 2021, Sonadezi đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu mục tiêu đạt 4.770 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 1.011,89 tỷ đồng. Như vậy, Sonadezi đã hoàn thành 30,6% kế hoạch về lợi nhuận.

Tin mới lên