Tài chính

Sonadezi Châu Đức: Lãi bán niên vượt kế hoạch cả năm, đạt gần 189 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (HoSE: SZC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm cao hơn mức thực hiện cả năm 2020.

Sonadezi Châu Đức: Lãi bán niên vượt kế hoạch cả năm, đạt gần 189 tỷ đồng

Sonadezi Châu Đức: Lãi bán niên vượt kế hoạch cả năm, đạt gần 189 tỷ đồng

Theo đó, doanh thu thuần quý II/2021 của SZC đạt hơn 224 tỷ đồng, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn chỉ tăng ở mức 17%, giúp biên lãi gộp của SZC cải thiện từ 58,43% (quý II/2020) lên 66,81%. Lợi nhuận gộp đạt gần 150 tỷ đồng với mức tăng trưởng 67,8% so với quý II/2020.

Ngược lại với hoạt động kinh doanh chính, hoạt động tài chính của SZC mang về mức lợi nhuận không đáng kể trong quý II (hơn 222 triệu đồng), trong khi cùng kỳ đạt hơn 6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng được tiết giảm mạnh 97% so với quý II/2020, còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại ghi nhận tăng 183%, tổng cộng đạt hơn 19,6 tỷ đồng.

Chốt quý II, SZC báo lãi sau thuế hơn 109 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận của công ty lần lượt đạt hơn 402 tỷ đồng và gần 189 tỷ đồng, tương đương tăng 47% và tăng 51% so với 2 quý đầu năm 2020.

Năm 2021, SZC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu hơn 584 tỷ đồng, tăng 26,5% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm nhẹ 5,2% về mức 176 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của SZC đã vượt kế hoạch cả năm. Thậm chí, mức lợi nhuận này còn cao hơn lợi nhuận cả năm 2020 mà SZC đạt được.

Về cơ cấu tài sản, tính đến cuối quý II, tổng tài sản của SZC đạt hơn 5.187 tỷ đồng, tăng 17,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó chiếm phần lớn là hơn 4.486 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án như khu công nghiệp, khu đô thị Châu Đức, dự án golf Châu Đức, dự án đường BOT 768.

Tổng nợ phải trả của SZC cũng tăng 22% lên hơn 3.856 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, cao gấp gần 2,9 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn tăng hơn 31% lên 2.174,7 tỷ đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 6 tháng đầu năm 2021, SZC đã chi hơn 349 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, đồng thời tiền thu từ đi vay của SZC là hơn 870 tỷ đồng.

Cổ phiếu SZC mở cửa phiên 16/7 ở mức giá 35.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.

Tin mới lên