Tài chính

Sonadezi Châu Đức: Lợi nhuận 9 tháng tăng gấp rưỡi, vượt kế hoạch 44%

(VNF) - Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng năm 2021 đạt hơn 255 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần cùng kỳ năm 2020 và vượt kế hoạch cả năm 44%.

Sonadezi Châu Đức: Lợi nhuận 9 tháng tăng gấp rưỡi, vượt kế hoạch 44%

Sonadezi Châu Đức: Lợi nhuận 9 tháng tăng gấp rưỡi, vượt kế hoạch 44%

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (HoSE: SZC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu thuần đạt gần 163 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, doanh thu về cho thuê đất và quản lý của SZC ghi nhận tăng gấp hơn 2 lần lên 161 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không còn ghi nhận doanh thu từ dịch vụ, tư vấn giám sát; hoạt động khu dịch vụ thể dục thể thao và kinh doanh thu phí đường bộ trong quý III vừa qua.

Lãi gộp của Sonadezi Châu Đức trong kỳ đạt hơn 99 tỷ đồng, tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu (94%) nhờ tỷ trọng giá vốn trên doanh thu giảm.

Chi phí bán hàng tăng gấp 65 lần so với cùng kỳ chủ yếu do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần gấp rưỡi, đạt tổng giá trị hơn 18,8 tỷ đồng.

Chốt quý III, SZC đạt hơn 66,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 79% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận của SZC lần lượt đạt 566 tỷ đồng và 255,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 56% và tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, SZC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu hơn 584 tỷ đồng, tăng 26,5% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm nhẹ 5,2% về mức 176 tỷ đồng.

Như vậy, SZC đã hoàn thành 97% kế hoạch về doanh thu và vượt hơn 44% kế hoạch về lợi nhuận.

Về cơ cấu tài sản, tính đến cuối quý II, tổng tài sản của SZC đạt hơn 5.435 tỷ đồng, tăng 23% so với thời điểm đầu năm. Trong đó chiếm phần lớn là hơn 4.624 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án như khu công nghiệp, khu đô thị Châu Đức, dự án golf Châu Đức, dự án đường BOT 768.

Tổng nợ phải trả của SZC cũng tăng 28% lên hơn 4.037 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, cao gấp gần 2,9 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn tăng hơn 33% lên 2.207 tỷ đồng.

Cổ phiếu SZC mở cửa phiên 18/10 ở mức giá 56.900 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 5.700 tỷ đồng.

Tin mới lên