Tài chính

Sonadezi Châu Đức sẽ trả 100 tỷ đồng cổ tức vào cuối tháng 9 tới đây

(VNF) - Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (HoSE: SZC) vừa thông qua ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2021.

Sonadezi Châu Đức sẽ trả 100 tỷ đồng cổ tức vào cuối tháng 9 tới đây

Sonadezi Châu Đức sẽ trả 100 tỷ đồng cổ tức vào cuối tháng 9 tới đây

SZC sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, tương ứng số tiền dự chi cho 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành là 100 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là cổ đông là 1/9/2022. Ngày thanh toán cổ tức là 28/9 sau đó.

Tính đến ngày 31/5/2022, 2 cổ đông lớn của SZC là Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) và Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL) với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 46,84% và 10,08%. Trong đợt phân phối lợi nhuận này của SZC, Sonadezi dự kiến thu về 46,8 tỷ đồng, và SZL sẽ thu về hơn 10 tỷ đồng cổ tức.

Về tình hình kinh doanh, chốt quý II, doanh thu của SZC ghi nhận 263 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu từ mảng cho thuê đất và phí quản lý (đóng góp 253 tỷ đồng). Chi phí giá vốn tăng gấp 2,3 lần lên 170 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 38% về mức 92 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế quý II của SZC giảm 44% cùng kỳ, chỉ còn hơn 60 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu quý I tăng cao, doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm ghi nhận đạt 540 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng giai đoạn năm 2021; lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 136 tỷ đồng, giảm 28% cùng kỳ.

Năm 2022, SZC lên kế hoạch doanh thu (không thuế) đạt hơn 774 tỷ đồng, tăng 6% so với mức thực hiện năm 2021. Trong đó, doanh thu từ cho thuê đất, nhà xưởng và các dịch vụ hạ tầng khác dự kiến đạt hơn 381 tỷ đồng, doanh thu từ kinh doanh khu dân cư Sonadezi Hữu Phước đạt hơn 277 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt hơn 184 tỷ đồng, giảm 43% so với mức thực hiện năm 2021. Với kế hoạch kinh doanh thận trọng, doanh nghiệp vẫn hoàn thành 74% chỉ tiêu về lợi nhuận cả năm.

Mức cổ tức năm 2022 theo kế hoạch sẽ tương tự năm 2021 là 10%.

Cổ phiếu SZC mở cửa phiên 8/3 ở mức giá 52.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Tin mới lên