Đô thị

Sông Đốc rót 538 tỷ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN rộng 100ha tại Cà Mau

(VNF) - Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Sông Đốc phía Nam do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc làm chủ đầu tư.

Sông Đốc rót 538 tỷ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN rộng 100ha tại Cà Mau

Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc có diện tích 100ha, tổng vốn đầu tư khoảng 538,6 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Đốc làm chủ đầu tư.

Dự án được thực hiện tại xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau với diện tích 100ha, tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 538,6 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát, đảm bảo vị trí dự kiến thực hiện Dự án không chồng lấn với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND tỉnh Cà Mau được giao tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện đự án; đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau và các cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; giám sát, đánh giá việc triển khai dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động các nguồn vốn của Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Cà Mau cũng được yêu cầu chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Tin mới lên