Tài chính

Sotrans kỳ vọng lãi hơn 210 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021

(VNF) - Năm 2021, Sotrans đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 210 tỷ đồng, tăng 82% so với thực đạt năm trước. Trước kế hoạch mở rộng hoạt động đầu tư và kinh doanh, doanh nghiệp dự kiến không chia cổ tức năm 2020 và 2021.

Sotrans kỳ vọng lãi hơn 210 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021

Sotrans kỳ vọng lãi hơn 210 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2021 vừa được Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans, HoSE: STG) công bố, doanh nghiệp này đặt mục tiêu đem về 2.335 tỷ đồng doanh thu và 214 tỷ đồng lãi sau thuế trong năm, lần lượt tăng tăng 15% và tăng 82% so với thực đạt năm 2020.

Ban lãnh đạo Sotrans cho biết, kế hoạch kinh doanh này được xây dựng trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động kinh doanh, cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020-2021.

Một nội dung quan trọng khác, trong bối cảnh tập trung dòng tiền và nguồn vốn phát triển cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh thời gian tới, HĐQT Sotrans có tờ trình cổ đông xem xét thông qua đề xuất không chia cổ tức cả năm 2020 và 2021.

Mới đây, Sotrans cũng công bố kết quả kinh doanh quý I, trong đó doanh thu thuần ghi nhận ở mức 587,8 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn, doanh nghiệp có 121,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 37%.

Trong khi các chi phí vận hành, lãi vay gần như đi ngang thì nhóm công ty liên doanh, liên kết của Sotrans đảo chiều có lãi 7 tỷ đồng, tích cực hơn khá nhiều con số lỗ 26,5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với 3,3 tỷ đồng từ nguồn thu nhập khác, cuối quý I/2021, Sotrans báo lãi trước thuế hơn 75 tỷ đồng, cao gấp 8 lần so với cùng giai đoạn năm trước. Lợi nhuận sau thuế phân phối cho cổ đông công ty mẹ đạt 58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 2,2 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của Sotrans là 2.390 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó tiền là 159,5 tỷ đồng; tiền gửi ngắn hạn gần 75 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng là 372,3 tỷ đồng; hàng tồn kho là 76,4 tỷ đồng... Còn lại phần lớn là tài sản dài hạn (1.478 tỷ đồng).

Nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 684,5 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với vốn chủ sở hữu là 1.706 tỷ đồng. Tính đến cuối quý I, Sotrans có 635 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường, khối lượng giao dịch của STG khá thấp, trung bình 1 tháng vừa qua chỉ đạt 9.450 đơn vị/phiên. Đóng cửa phiên giao dịch 21/5, cổ phiếu STG tăng 300 đồng lên mức 15.900 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên