Tài chính

SSC muốn hủy niêm yết trên HoSE

(VNF) - Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam dự kiến diễn ra vào ngày 10/10 tới sẽ xem xét thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu SSC trên HoSE.

SSC muốn hủy niêm yết trên HoSE

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (HoSE: SSC) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường. 

Theo đó, SSC sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 14/9 để tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 10/10 tại TP. HCM.

Đại hội đồng cổ đông bất thường có 3 nội dung, gồm: hủy niêm yết cổ phiếu SSC trên sàn HoSE, giảm vốn điều lệ và phê chuẩn chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đã có hiệu lực từ ngày 1/8/2018.

Trước đó, ông Bùi Quang Sơn, kỹ sư trồng trọt, thành viên HĐQT công ty, đã có đơn từ nhiệm và đã được HĐQT chấp thuận từ ngày 1/8/2018.

Cũng từ ngày 1/8, ông Nguyễn Hoàng Anh, quyền Tổng giám đốc công ty được bổ nhiệm là ủy viên HĐQT; ông Nguyễn Đình Nam, kế toán trưởng công ty, được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách quản trị kiêm Giám đốc kế hoạch đầu tư; bà Đoàn Xuân Khánh Quyên, Phó phòng tài chính kế toán, được HĐQT phê chuẩn và Tổng giám đốc bổ nhiệm giữ chức vụ kế toán trưởng công ty.

Mới đây Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (HoSE: NSC) đã chào mua công khai 3,39 triệu cổ phần SSC, tương đương 25,1% tổng số cổ phần đang lưu hành. Kết quả, NSC mua được 2,54 triệu cổ phần, nâng tỷ lệ nắm giữ tại SSC lên 12,67 triệu cổ phần, tương đương 93,7% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành. 

Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018, SSC đạt 318 tỷ đồng doanh thu thuần và 44 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 22% về doanh thu thuần nhưng lại giảm gần 110% về lợi nhuận sau thuế.

Tin mới lên