Tài chính

SSI: 6 tháng đầu năm lãi 509 tỷ đồng, đạt 53,5% kế hoạch

(VNF) - Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận khoản doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 957 tỷ đồng và 508,86 tỷ đồng – đạt 53,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế được Đại hội đồng cổ đông đề ra vào tháng 4/2016.

SSI: 6 tháng đầu năm lãi 509 tỷ đồng, đạt 53,5% kế hoạch

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã chứng khoán: SSI) vừa công bố kết quả báo cáo hợp nhất quý II/2016.

Theo đó, doanh thu hợp nhất quý II/2016 đạt 584,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 340,2 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận khoản doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 957 tỷ đồng và 508,86 tỷ đồng – đạt 53,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế được Đại hội đồng cổ đông đề ra vào tháng 4/2016.

So với cùng kỳ năm 2015, các hoạt động kinh doanh của SSI nhìn chung đều có sự tăng trưởng, dẫn đến tổng doanh thu hoạt động của Công ty tăng 11%, đạt hơn 578 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới trong quý đạt 91 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ giá trị giao dịch bình quân ngày tăng và thị phần tăng.

Dư nợ cho vay ký quỹ tại 30/06/2016 là 4.073 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong quý II đạt 107,8 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Việc tăng trưởng thị phần cùng với sự phục hồi của thị trường dẫn đến việc cho vay ký quỹ cũng như ứng trước cho khách hàng trở nên thu hút hơn.

Tuy nhiên, doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế quý II/2016 giảm 16% so với cùng kỳ năm 2015, nguyên nhân chính là do vào thời điểm này năm ngoái Công ty có tiến hành thanh hoán một số khoản đầu tư lớn. Tình hình khó khăn của ngành nông nghiệp nửa đầu năm do biến đổi khí hậu cũng ảnh hướng tới kết quả kinh doanh của công ty liên kết. Tính đến 30/06/2016, SSI duy trì 3 công ty liên kết là Công ty Cổ phần tập đoàn PAN, Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam và Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai.

Tại thời điểm 30/06/2016, tổng tài sản của công ty là 13.507 tỷ đồng, tăng hơn 1.350 tỷ đồng so với số đầu năm. Việc tăng tổng tài sản chủ yếu đến từ tăng nguồn vốn vay ngân hàng để bổ sung cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong 2 mảng cho vay ký quỹ và Hoạt động kinh doanh nguồn vốn.

Đây là 2 hoạt động kinh doanh chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu doanh thu của công ty trong quý II/2016. Cụ thể, nguồn vốn vay được sử dụng chính cho việc gia tăng hoạt động cho vay ký quỹ lên 4.073 tỷ đồng, số còn lại phần lớn phục vụ cho hoạt động kinh doanh nguồn vốn.

Tin mới lên