Tài chính

SSI bất ngờ muốn đổi tên công ty

(VNF) – Công ty Chứng khoán Sài Gòn sẽ đổi tên thành Công ty Chứng khoán SSI nhằm thống nhất nhận diện thương hiệu.

SSI bất ngờ muốn đổi tên công ty

SSI sẽ không còn mang tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã chứng khoán: SSI) vừa công bố nghị quyết HĐQT về các nội dung xin ý kiến cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 20/4, trong đó có nội dung thay đổi tên công ty.

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn dự kiến sẽ đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI. Việc đổi tên công ty lần này là để các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài nhận diện dễ dàng với thương hiệu SSI của công ty.

Năm 2017, SSI là thương hiệu công ty chứng khoán duy nhất lọt top 40 thương hiệu công ty có giá trị nhất Việt Nam, được định giá 26,5 triệu USD.

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2018, HĐQT SSI trình kế hoạch tổng doanh thu là 3.410 tỷ, tổng chi phí 1.795 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 1.615 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017.

Theo báo cáo tài chính năm 2017, SSI đạt doanh thu 3.043,2 tỷ đồng trong năm qua, tăng 19,8% so với năm 2016 và vượt 44,35% kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2017 đạt 1.405 tỷ đồng, tăng 23%.

Tin mới lên