Tài chính

SSI dồn dập phương án tăng vốn, sắp phát hành hơn 328 triệu cổ phiếu mới

(VNF) - HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

SSI dồn dập phương án tăng vốn, sắp phát hành hơn 328 triệu cổ phiếu mới

SSI dồn dập phương án tăng vốn, sắp phát hành hơn 328 triệu cổ phiếu mới

Theo đó, SSI dự kiến phát hành hơn 219 triệu cổ phiếu mới để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu này sẽ được phân phối theo tỷ lệ thực hiện quyền là 6:2 cho các cổ đông tại ngày chốt danh sách. Cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền, cổ đông sở hữu 6 quyền sẽ được nhận thêm 2 cổ phần mới.

Ngoài ra, công ty chứng khoán này cũng lên kế hoạch chào bán thêm tối đa hơn 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo phương thức thực hiện quyền mua.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 6:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cổ đông sở hữu 6 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá của SSI khoảng 79%.

Được biết, SSI vừa hoàn thành đợt phát hành 7,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), qua đó nâng vốn điều lệ lên 6.573 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu mới cho cổ đông, vốn điều lệ của công ty chứng khoán này dự kiến đạt mức trên 9.800 tỷ đồng.

Theo kế hoạch tăng vốn mà ĐHCĐ thường niên năm 2021 của SSI đã thông qua, công ty này dự kiến tăng vốn điều lệ lên 11.000 tỷ đồng thông qua 4 phương án phát hành, với tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là hơn 442 triệu đơn vị.

Ngoài 2 phương án mà HĐQT SSI vừa thông qua triển khai, công ty chứng khoán này dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 104 triệu cổ phiếu và phát hành thêm 10 triệu ESOP để phục vụ mục tiêu tăng vốn điều lệ.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 15/7 tới đây, SSI sẽ thanh toán hơn 649 tỷ đồng cổ tức bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 16/6.

Năm 2021, SSI đặt mục tiêu doanh thu 5.263 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.870 tỷ đồng. Kế hoạch này tăng trưởng lần lượt 29% và 20% so với thực hiện năm 2020.

Riêng trong quý I, công ty chứng khoán này đã đạt được doanh thu thuần hơn 1.505 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 530 tỷ đồng, đều hoàn thành trên 28% kế hoạch đã đề ra.

Cổ phiếu SSI đóng cửa phiên 4/6 ở mức giá 48.750 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 31.400 tỷ đồng.

Tin mới lên