Tài chính

SSI dự tính phát hành tối đa 9,5 triệu cổ phiếu ESOP và gia hạn trái phiếu chuyển đổi

(VNF) - 1.150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018 của SSI được gia hạn thêm 3 năm với giá chuyển đổi 23.000 đồng/cổ phiếu, lãi suất 3%/năm.

SSI dự tính phát hành tối đa 9,5 triệu cổ phiếu ESOP và gia hạn trái phiếu chuyển đổi

SSI dự tính phát hành tối đa 9,5 triệu cổ phiếu ESOP và gia hạn trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa phát đi thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho hai nội dung: điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020 và gia hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018.

Theo đó, 1.150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi được gia hạn thêm 3 năm với giá chuyển đổi 23.000 đồng/cổ phiếu, lãi suất 3%/năm. Đây là mức giá cao hơn 30% thị giá trung bình của SSI trong 1 tháng trở lại đây và đã bao gồm các sự kiện pha loãng cho tới ngày 9/2/2021.

Trước đó, theo kỳ hạn cũ, lượng trái phiếu chuyển đổi trên sẽ đáo hạn vào ngày 9/2/2021. Với kỳ hạn mới, thời điểm đáo hạn sẽ vào ngày 9/2/2024.

Bên cạnh việc gia hạn trái phiếu chuyển đổi, thông báo từ SSI cũng đề cập đến việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), theo đó điều chỉnh số lượng phát hành lên tối đa 9,5 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành mới 7,5 triệu cổ phiếu và sử dụng 2 triệu cổ phiếu quỹ hiện có.

Cùng với đó, SSI cũng dự tính điều chỉnh thời gian thực hiện phát hành ESOP thành năm 2020 và quý I/2021.

Trước đó, theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020, SSI dự kiến chào bán 7,5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện trong năm 2020. Lượng cổ phiếu này chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Việc lập danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được thực hiện vào ngày 8/12/2020 và sẽ thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Tin mới lên