Tài chính

SSI lên kế hoạch chào bán 104 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 16.000 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) tiếp tục cuộc đua tăng vốn trong năm 2022 bằng tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến trình ĐHCĐ trong thời gian tới.

SSI lên kế hoạch chào bán 104 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 16.000 tỷ đồng

SSI lên kế hoạch chào bán 104 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 16.000 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHCĐ vừa công bố, ban lãnh đạo SSI lên kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông với tổng số lượng dự kiến là hơn 104 triệu cổ phiếu. Giá chào bán sẽ không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Các cổ phiếu trong đợt phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Thời gian dự kiến chào bán là trong năm 2022-2023, hoặc thời gian khác do HĐQT SSI quyết định.

Ngoài ra, ban lãnh đạo SSI cũng trình ĐHCĐ đồng ý cho nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn mua cổ phần không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Số tiền huy động được từ đợt phát hành này dự kiến sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động bảo lãnh phát hành, đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ.

Tháng 1/2022, ĐHCĐ của SSI đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 15.000 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, SSI dự kiến chào bán xấp xỉ 497,4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiệu hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa đạt xấp xỉ 4.974 tỷ đồng. 

Đợt chào bán này hiện vẫn chưa được tiến hành. Sau khi hoàn tất cả 2 đợt, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng lên mức hơn 15.961 tỷ đồng.

SSI cũng dự kiến trình cổ đông về việc phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Thời gian thực hiện dự án là vào năm 2022 hoặc thời gian khác do HĐQT công ty quyết định.

Số lượng cổ phiếu ESOP này sẽ chỉ đc chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm.

Trước đó, công ty chứng khoán này đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu hợp nhất mục tiêu đạt 10.330 tỷ đồng, tăng 31% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 4.370 tỷ đồng, tăng 30%.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, SSI sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Nhìn lại kết quả kinh doanh của SSI trong năm 2021, công ty chứng khoán này ghi nhận tổng doanh thu 7.772,6 tỷ đồng, lợi nhuận riêng trước thuế đạt 3.326,8 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 71,7% và 112,6% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 đạt 3.365 tỷ đồng, cao kỷ lục trong 21 năm hoạt động.

Cổ phiếu SSI đóng cửa phiên 18/4 ở mức giá 37.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 37.200 tỷ đồng. 

Tin mới lên