Tài chính

SSI: Lợi nhuận quý II/2018 giảm 2,5%, dòng tiền kinh doanh bất ngờ âm

(VNF) - Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2018 với lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 392 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,5% so với quý II/2017.

SSI: Lợi nhuận quý II/2018 giảm 2,5%, dòng tiền kinh doanh bất ngờ âm

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SSI bất ngờ âm trong 6 tháng đầu năm 2018

Nguyên nhân khiến lợi nhuận SSI sụt giảm trong quý vừa qua là do chi phí hoạt động tăng vọt, từ 243 tỷ đồng quý II/2017 lên 480 tỷ đồng quý II/2018, nghĩa là tăng gần gấp đôi, tương đương tăng 238 tỷ đồng.

2 khoản mục chi phí tăng mạnh nhất là “chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính” với 159 tỷ đồng (tăng 104 tỷ so với quý II/2017, tương đương tăng gấp gần 3 lần) và chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán với 240 tỷ đồng (tăng 103 tỷ, tương đương tăng 76%). Ngoài ra còn có khoản lỗ 50 tỷ đồng từ bán các tài sản tài chính, trong khi cùng kỳ năm 2017 chỉ lỗ 10,5 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng gần gấp đôi nhưng doanh thu hoạt động của SSI chỉ tăng 28%, lên 870 tỷ đồng.

Tăng đáng kể nhất là doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán với 340 tỷ đồng, tăng 84%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu (chủ yếu là cho vay ký quỹ) với 201 tỷ đồng, tăng 61%; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn  với 163 tỷ đồng, tăng 58%.

Trái ngược, lãi từ các tài sản tài chính giảm mạnh 41%, xuống 117 tỷ đồng.

Thực tế, nếu chỉ tính riêng lợi nhuận hoạt động, con số quý II/2018 mà SSI đạt được là 390 tỷ đồng, giảm tới 11% so với cùng kỳ năm 2017.

Sở dĩ lợi nhuận trước thuế kỳ này của SSI chỉ giảm 2,5% là do công ty này ghi nhận 32 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động tài chính, cao hơn hẳn mức 3,3 tỷ đồng kỳ trước; cùng với đó, chi phí quản lý giảm mạnh 28%, tương đương 11 tỷ đồng, xuống 29 tỷ đồng.

Một điểm khá đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính SSI là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SSI bất ngờ âm (-) 2,1 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm trước là dương (+) 406 tỷ đồng. Điều này cho thấy SSI đang gặp khó khăn nhất định về dòng tiền.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của SSI đạt 19.968 tỷ đồng (tăng 9,4% so với hồi đầu năm), tập trung phần lớn ở tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn còn lại dưới 1 năm với 9.316 tỷ đồng và các khoản cho vay (chủ yếu là cho vay ký quỹ) với 5.884 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2018 của SSI ở mức 8.714 tỷ đồng, tăng 6,9% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 11.254 tỷ đồng, tăng 11,5%.

SSI hiện đang đầu tư vào nhiều cổ phiếu niêm yết và không ít trong số đó đang lỗ, chẳng hạn như khoản đầu tư vào FPT lỗ 15%, DBC lỗ 24%, ELC lỗ 54%...

Tin mới lên