Nhân vật

SSIAM có phó chủ tịch và CEO mới

(VNF) - Bà Lê Thị Lệ Hằng thôi giữ chức Tổng giám đốc (CEO) Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) và đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch điều hành SSIAM. Vị trí CEO được giao cho bà Nguyễn Ngọc Anh.

SSIAM có phó chủ tịch và CEO mới

SSIAM có phó chủ tịch và CEO mới

Ngày 16/11/2022, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) vừa thông qua quyết định bổ nhiệm hai vị trí lãnh đạo quan trọng cho hai nhân sự gồm bà Lê Thị Lệ Hằng và bà Nguyễn Ngọc Anh.

Theo đó, bà Lê Thị Lệ Hằng sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc SSIAM và đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch điều hành SSIAM kể từ ngày 16/11/2022. Bà Hằng đã có 15 năm làm việc tại SSI, trải qua nhiều vị trí quan trọng, gần nhất là 12 năm ở vị trí Tổng giám đốc SSIAM.

Vị trí Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI được giao cho bà Nguyễn Ngọc Anh từ ngày 16/11/2022.

Bà Nguyễn Ngọc Anh là nhân sự có 17 năm làm việc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – công ty mẹ của SSIAM và đã nhiều năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư (IB), chuyên cung cấp dịch vụ đầu tư từ tư vấn huy động vốn, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác chiến lược cho tới tư vấn cổ phần hoá, niêm yết...

Tin mới lên