Ngân hàng

Standard Chartered chưa thể thoái vốn khỏi ACB?

Standard Chartered hiện là cổ đông chiến lược của ACB, nắm 15,06% cổ phần và đã mong muốn thoái vốn vài năm trước.

Standard Chartered chưa thể thoái vốn khỏi ACB?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tại Đại hội cổ đông thường niên ngân hàng ACB diễn ra ngày 10/4, đã không có thêm thông tin liên quan đến việc thoái vốn của Ngân hàng Standard Chartered khỏi ACB. Standard Chartered hiện là cổ đông chiến lược của ACB, nắm 15,06% cổ phần và đã mong muốn thoái vốn vài năm trước. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có diễn biến mới trong vấn đề này. Mặc dù vậy, điều này không có gì để đảm bảo ngân hàng của Vương quốc Anh sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với ACB.

Năm 2016 là năm thứ hai tín dụng tăng trưởng trở lại ở mức thông thường đối với ACB và là năm cuối cùng Ngân hàng xử lý những vấn đề tồn đọng của nhóm nợ xấu trước đây. Đây là điều quan trọng để ACB giành lại thị phần cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đại hội đã thông qua kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong năm 2017 là 32,27%, đạt 2.205 tỷ đồng. Kế hoạch tăng trưởng cho vay khách hàng năm 2017 thấp hơn nhiều so với tăng trưởng thực tế đạt được trong năm 2016 là 21,91%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng theo kế hoạch của Ngân hàng sát với mục tiêu chung toàn ngành mà NHNN đặt ra cho năm 2017.

ACB cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2% trong năm 2017 và ước tính tổng chi phí dự phòng là khoảng 2.000 tỷ đồng (tăng 64,26%). Trong đó, 1.200 tỷ đồng là dự phòng đối với phần tài sản có vấn đề còn tồn đọng và tiếp đó 800 tỷ đồng là dự phòng chung và dự phòng cụ thể đối với những nợ xấu khác.

Theo báo cáo của ACB, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1/2017 tăng 52,8% so với cùng kỳ, theo đó hoàn thành 26,98% kế hoạch cả năm của Ngân hàng. Tuy vậy, vẫn chưa có thông tin về tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động so với đầu năm.

ACB cũng đã được NHNN và cổ đông thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho lợi nhuận năm 2016 (1 cổ phiếu mới cho 10 cổ phiếu đang lưu hành). Theo đó, sẽ có 98,59 triệu cổ phiếu mới sẽ được phát hành. Ngân hàng cũng có kế hoạch duy trì chính sách cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho năm 2017. Trong hai năm tiếp theo, ACB sẽ không trả cổ tức tiền mặt cho các cổ đông. Nhờ đó, vốn điều lệ sẽ tăng 20,15% lên 12.343 tỷ đồng. Hệ số CAR vào cuối năm 2016 là 13,2%.

Việc NHNN gia hạn cho việc chính thức áp dụng hệ số CAR theo quy định Basel 2 đến ngày 1/1/2020 đã khiến cho áp lực tăng vốn đối với ACB đã không còn. Do đó, với lộ trình dài hơn, những đồn đoán liên quan đến khả năng bán một số tài sản bất động sản và cổ phiếu quỹ để tăng vốn chủ sở hữu đã bị phủ nhận từ phía lãnh đạo Ngân hàng.

Ngoài ra, ĐHCĐTN đã thông qua kế hoạch lập quỹ 130 tỷ đồng để mua cổ phiếu thưởng cho CBCNV trong năm 2017. Giao dịch này sẽ được thực hiện vào cuối năm 2017.

Tin mới lên