Startup

Nhận thêm 70 triệu USD, startup RedDoorz sẽ mở trung tâm công nghệ ở Việt Nam

Nhận thêm 70 triệu USD, startup RedDoorz sẽ mở trung tâm công nghệ ở Việt Nam

RedDoorz, startup về nền tảng và quản lý đặt phòng ở Đông Nam Á, tiếp tục gọi vốn thành công với số tiền đầu tư mới 70 triệu USD ở vòng gọi vốn Series C. Một phần của khoản đầu tư này sẽ được dành để mở trung tâm công nghệ tại Việt Nam.
Khởi nghiệp 0 đồng từ sáo trúc

Khởi nghiệp 0 đồng từ sáo trúc