M&A

STB muốn mua 41,56% vốn tại Tadimex

(VNF) - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT) vừa thông qua chủ trương về việc đầu tư mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Định (Tadimex) để trở thành công ty liên kết.

STB muốn mua 41,56% vốn tại Tadimex

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa.

Cụ thể, TTC Sugar dự kiến mua 2.082.900 cổ phiếu, tương đương 41,56% vốn tại Tadimex.

Trong đó, TTC Sugar nhận chuyển nhượng từ ông Đặng Văn Thành (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công) 878.000 cổ phiếu và bà Huỳnh Bích Ngọc (vợ ông Thành) 964.800 cổ phiếu.

Tadimex hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. TTC Sugar cho biết việc đầu tư vào Tadimex là một quyết định mang tính dài hạn nhằm gia tăng tài sản và đa dạng nguồn thu và lợi nhuận. 

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Đặng Thanh Ngữ - Tổng giám đốc, ông Trần Quốc Thảo - Phó Tổng Giám đốc TTC Sugar đại diện thực hiện đàm phán, quyết định đơn giá mua trên cơ sở giá thị trường và báo cáo thẩm định.

Đồng thời, ban lãnh đạo sẽ quyết định toàn bộ các điều khoản, điều kiện và ký kết các văn bản gồm nhưng không giới hạn hợp đồng; hợp đồng sửa đổi, bổ sung; phụ lục hợp đồng...

Tin mới lên