Học thuật

Sử dụng nhiều tư bản là gì? Tìm hiểu về độc quyền bán và mua

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sử dụng nhiều tư bản (capital intensive) là gì? Độc quyền bán và mua.

Sử dụng nhiều tư bản là gì? Tìm hiểu về độc quyền bán và mua

Sử dụng nhiều tư bản, phương pháp sản xuất (capital intensive) còn gọi là phương pháp sản xuất sử dụng nhiều vốn, sử dụng nhiều kỹ thuật.

Sử dụng nhiều tư bản là gì?

Sử dụng nhiều tư bản (capital intensive) còn gọi là phương pháp sản xuất sử dụng nhiều vốn, sử dụng nhiều kỹ thuật. Phương pháp sản xuất A được coi là sử dụng nhiều tư bản hơn phương pháp sản xuất B tương đương với nó khi tỷ lệ tư bản (hay vốn) trên các nhân tố sản xuất khác của A lớn hơn B. Việc thực thi sức mạnh thị trường nhìn chung có liên quan đến thị trường thiểu quyền và độc quyền.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Độc quyền bán và mua

Khái niệm độc quyền thường dùng để chỉ độc quyền bán nhưng tương tự như độc quyền bán cũng có độc quyền mua - một trạng thái thị trường mà ở đó chỉ tồn tại một người mua trong khi có nhiều người bán.

Khác với độc quyền bán, trong trường hợp độc quyền mua, doanh nghiệp độc quyền sẽ gây sức ép để làm giảm giá mua sản phẩm từ những người bán.

Doanh nghiệp độc quyền bán có thể đồng thời là độc quyền mua và trong trường hợp này lợi nhuận siêu ngạch của nó rất lớn vì bán sản phẩm với giá cao hơn và mua yếu tố đầu vào thấp hơn mức cân bằng của thị trường cạnh tranh.

Doanh nghiệp độc quyền bán có điều kiện thuận lợi để trở thành độc quyền mua vì nó sản xuất ra sản phẩm không có sản phẩm thay thế gần gũi và do đó một vài yếu tố đầu vào của nó có thể là duy nhất, kể cả trong trường hợp yếu tố đầu vào không duy nhất thì doanh nghiệp độc quyền bán cũng có khả năng chi phối mạnh giá các yếu tố đầu vào nếu nó có quy mô lớn.

Tin mới lên