Xe

Sử dụng xe công vượt định mức, Kiểm toán Nhà nước 'điểm mặt' hàng loạt bộ, ngành, địa phương

(VNF) - Kiểm toán Nhà nước vừa "điểm mặt, chỉ tên” nhiều bộ, ngành, địa phương sử dụng xe công vượt định mức được giao, có nơi vượt hàng trăm chiếc.

Sử dụng xe công vượt định mức, Kiểm toán Nhà nước 'điểm mặt' hàng loạt bộ, ngành, địa phương

Sử dụng xe công vượt định mức, Kiểm toán Nhà nước 'điểm mặt' hàng loạt bộ, ngành, địa phương (Ảnh minh họa)

Cụ thể, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước cho biết một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn sử dụng xe ô tô vượt định mức quy định, chưa hoàn thành việc xử lý, sắp xếp lại xe ô tô theo quy định. Một số tỉnh chưa ban hành phương án sắp xếp xử lý xe ô tô dôi dư, trang bị xe cho đơn vị không phù hợp quy định, tạm mượn xe và cho tạm mượn xe ô tô phục vụ công tác trong thời gian dài không đúng quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn phê duyệt điều chuyển, sắp xếp từ xe ô tô sử dụng công tác chung dôi dư sang xe chuyên dùng để sử dụng không nằm trong danh mục xe ô tô chuyên dùng theo quy định.

Trong danh sách này, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vượt định mức 167 xe, trong đó 69 xe đủ điều kiện thanh lý. Văn phòng Ủy ban Dân tộc vượt định mức 6 xe, Tạp chí Dân tộc 1 xe, Học viện dân tộc 3 xe.

Tại Bộ Nội vụ, hiện có 4 đơn vị sử dụng vượt định mức 15 xe. Toà án Nhân dân tối cao có một số đơn vị đang sử dụng vượt định mức 14 xe. Bộ Xây dựng có ô tô dùng chung vượt định mức 26 xe.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng thừa xe phục vụ công tác chung so với định mức 77 xe và thiếu so với định mức 34 xe; sử dụng thừa xe ô tô chuyên dùng so với định mức 26 xe và thiếu so với định mức 487 xe. Tiếp đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo có xe phục vụ công tác chung thừa 22 xe và thiếu 22 xe theo tiêu chuẩn, định mức tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Tại Bộ VHTT&DL, Tổng Cục Thể dục thể thao giao nhiều hơn 9 xe phục vụ chung, hầu hết các xe đã hết khấu hao đủ điều kiện thanh lý. Bộ Tài nguyên và Môi trường đến thời điểm kiểm toán còn vượt định mức 3 xe ô tô (Cục Viễn thám Quốc gia vượt định mức 1 xe dùng chung, Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam vượt 2 xe chuyên dùng).

Tại Tổng cục Thuế, đến 31/12/2019, toàn ngành vượt 10 xe so với định mức theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP. Một số đơn vị tại Bộ Y tế còn sử dụng xe ô tô vượt định mức 22 xe.

Cũng tại báo cáo này, văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh thừa 5 xe ô tô dùng chung; văn phòng HĐND và UBND huyện Quế Võ thừa 1 xe ô tô dùng chung; Sở VHTT&DL thừa 4 xe ô tô dùng chung.

Tại tỉnh Quảng Bình, thừa 174 xe ô tô dùng chung và 58 xe ô tô chuyên dùng. Được biết địa phương đã báo cáo Bộ Tài chính về hình thức xử lý tuy nhiên đến thời điểm kiểm toán, bộ này chưa có văn bản trả lời đối với phương án của địa phương.

Tại tỉnh Thanh Hóa, văn phòng HĐND và UBND thị xã Nghi Sơn thừa 3 xe; văn phòng HĐND và UBND huyện Thạch Thành thừa 1 xe; văn phòng HĐND và UBND huyện Hà Trung thừa 1 xe; Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường thừa 3 xe.

Trong khi đó, ở tỉnh Phú Yên, văn phòng UBND tỉnh vượt 3 xe; Sở Thông tin và Truyền thông vượt 1 xe). Tại thành phố Đà Nẵng, hầu hết các đơn vị cấp I  đều dôi dư xe ô tô phục vụ công tác chung, số lượng xe thừa là 152 xe.

Xem thêm: Thừa Thiên - Huế lý giải việc thừa 125 xe công

Tin mới lên