Ngân hàng

Sửa luật các TCTD: Sẽ trình Quốc hội thông qua vào tháng 10/2017

(VNF) - Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng (phần liên quan đến tái cấu trúc các TCTD) đã được NHNN trình Quốc hội lấy ý kiến tại kỳ họp này và dự kiến sẽ xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 4 tới của Quốc hội (tháng 10/2017).

Sửa luật các TCTD: Sẽ trình Quốc hội thông qua vào tháng 10/2017

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng dự kiến sẽ xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 4 tới của Quốc hội (tháng 10/2017).

Ngày 29/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng đã có buổi tiếp bà Ceyla Pazabassiouglu - Giám đốc cấp cao về Tài chính và Thị trường toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (WB).

Thông báo tình hình và định hướng xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các TCTD yếu kém của Việt Nam, Thống đốc cho biết, NHNN đã triển khai giai đoạn 1 (2011-2015) Đề án Tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về cải thiện ổn định tài chính, tái cấu trúc ngân hàng.

Theo Thống đốc, giai đoạn 2 (2016-2020), cải cách khu vực ngân hàng tiếp tục là nhiệm vụ ưu tiên của Chính phủ và NHNN. NHNN đã báo cáo Bộ Chính trị Đề án tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý ngân hàng yếu kém; trình Quốc hội Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các TCTD (dự kiến thông qua trong tháng 6/2017).

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng (phần liên quan đến tái cấu trúc các TCTD), Thống đốc cho hay, NHNN đã trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào tháng 5/2017 và Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội (tháng 10/2017) sẽ được đưa ra xem xét và thông qua.

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Ceyla Pazabassiouglu đánh giá cao kết quả đạt được của NHNN trong việc thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu trong thời gian qua và cho rằng lộ trình, phương pháp, cách thức tiến hành xử lý nợ xấu và tái cơ cấu ngân hàng của Việt Nam là đúng hướng, có nhiều sáng tạo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam.

Nhận xét về việc xử lý nợ xấu tại Việt Nam, đoàn công tác của WB cho rằng, vấn đề giải quyết nợ xấu tại Việt Nam đòi hỏi phải triển khai toàn diện trong thời gian dài. Đoàn công tác WB đề xuất 4 trụ cột chính nhằm hỗ trợ xử lý nợ xấu đối với Việt Nam, cụ thể là các trụ cột: Hiện đại hóa khu vực tài chính; Củng cố quy định và giám sát ngân hàng; Tái cơ cấu và xử lý các ngân hàng và tài sản dưới chuẩn; Củng cố giám sát an toàn vĩ mô.

Theo các chuyên gia WB, các trụ cột này đều cần thiết và hỗ trợ lẫn nhau nhằm góp phần đem lại giải pháp toàn diện về xử lý nợ xấu. Việt Nam cần phải xây dựng chính sách, Chính phủ, Quốc hội cần vào cuộc mạnh mẽ để bảo đảm cho sự thành công của kế hoạch xử lý nợ xấu và tái cơ cấu tổ chức tín dụng.

Đoàn công tác của WB cho biết, để giúp Việt Nam xử lý nợ xấu, WB đã thiết kế chương trình hợp tác kỹ thuật 4 năm cho Việt Nam và đang tiến hành thảo luận với các nhà tài trợ về nguồn vốn cho chương trình này.

Tin mới lên