Tài chính

Sữa Mộc Châu: Doanh thu quý III lập kỷ lục, lợi nhuận giảm 7% do giá vốn neo cao

(VNF) - Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu cao nhất từng đạt được (theo quý), trong khi đó lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm 7% so với cùng kỳ.

Sữa Mộc Châu: Doanh thu quý III lập kỷ lục, lợi nhuận giảm 7% do giá vốn neo cao

Sữa Mộc Châu: Doanh thu quý III lập kỷ lục, lợi nhuận giảm 7% do giá vốn neo cao

Doanh thu thuần quý III của Sữa Mộc Châu đạt 795 tỷ đồng, tăng nhẹ ở mức 3% và là mức doanh thu cao nhất (theo quý) mà doanh nghiệp này từng đạt được.

Giá vốn neo cao làm biên lãi gộp của Sữa Mộc Châu giảm từ 34% (quý III/2020) xuống còn 30%, lãi gộp quý III giảm 10% so với cùng kỳ, đạt 242 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp biến động trái chiều trong kỳ, lần lượt giảm 6% và tăng 29% so với cùng kỳ, đạt tổng giá trị hơn 160 tỷ đồng.

Sữa Mộc Châu báo lãi quý III 95 tỷ đồng, giảm 7% so với mức thực hiện ở quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lần lượt đạt 2.207 tỷ đồng và 231 tỷ đồng, tương ứng tăng 3% và tăng 11% so với cùng kỳ.

Năm 2021, Sữa Mộc Châu đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần mục tiêu đạt 3.066 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 318,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,6% và tăng 13,5% so với mức thực hiện năm 2020.

Như vậy sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 72-73% kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Quy mô tài sản của Sữa Mộc Châu tính đến cuối quý III đạt hơn 2.503 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm. Trong đó khoản tiền và tương đương tiền tăng gấp 10 lần lên hơn 231 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp đôi từ 611 tỷ đồng (đầu năm) lên hơn 1.495 tỷ đồng (cuối quý III). Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng tăng ở mức tương đương lên 226 tỷ đồng.

Bên nguồn vốn, nợ phải trả của Sữa Mộc Châu giảm nhẹ 3,6% còn 299 tỷ đồng. Trong đó chiếm 41% là khoản phải trả người bán ngắn hạn hơn 122 tỷ đồng. Sữa Mộc Châu không ghi nhận nợ vay và thuê tài chính.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp sữa này tăng từ 668 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng, đây là nguyên nhân chính làm tổng tài sản tăng mạnh so với thời điểm đầu năm.

Cổ phiếu MCM của Sữa Mộc Châu đóng cửa phiên 22/10 ở mức giá 68.900 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 7.500 tỷ đồng.

Tin mới lên