Tài chính

Sữa Quốc tế: Giá vốn thấp, lãi bán niên tăng gần 170% lên hơn 405 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần 6 tháng đầu năm tăng gần 41% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng vọt gần 170%.

Sữa Quốc tế: Giá vốn thấp, lãi bán niên tăng gần 170% lên hơn 405 tỷ đồng

Sữa Quốc tế: Giá vốn thấp, lãi bán niên tăng gần 170% lên hơn 405 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính của Sữa Quốc tế, doanh thu thuần quý II đạt hơn 1.251 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020. Mức tăng của giá vốn chậm hơn mức tăng của doanh thu giúp biên lãi gộp được cải thiện thêm 3 điểm phần trăm, lên 43,88%.

Lợi nhuận gộp của Sữa Quốc tế quý II đạt hơn 549 tỷ đồng, tăng mạnh 35% so với quý II/2020.

Hoạt động tài chính mang về gần 10 tỷ đồng lợi nhuận, cùng kỳ đạt hơn 8 tỷ đồng.

Dù doanh thu tăng khá mạnh, Sữa Quốc tế vẫn kiểm soát chặt chi phí bán hàng, ghi nhận giảm 13% so với cùng kỳ năm 2020, đạt hơn 241 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 80,5% lên 37 tỷ đồng.

Chốt quý II, Sữa Quốc tế báo lãi sau thuế hơn 228 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty sữa này lần lượt đạt hơn 2.380 tỷ đồng và hơn 405 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng ở mức 40,6% và gần 170% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Nhìn chung, ngoài việc doanh thu trong kỳ tăng khá cao thì tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần ghi nhận thấp, cùng với việc kiểm soát chặt chi phí bán hàng và chi phí tài chính là những nguyên nhân góp phần vào tăng trưởng của Sữa Quốc tế.  

ĐHCĐ của Sữa Quốc tế đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần mục tiêu là 5.000 tỷ đồng, tăng 30% so với mức thực hiện năm 2020. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chỉ dự kiến tăng nhẹ 6% lên 530 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Sữa Quốc tế đã hoàn thành 47,6% kế hoạch về doanh thu và 76% kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Sữa Quốc tế đạt hơn 2.710 tỷ đồng, tăng 25% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng đột biến gấp gần 15 lần lên hơn 240 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm hơn 19% về 247,8 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn của Sữa Quốc tế tăng mạnh hơn 32%, trong đó chủ yếu tăng ở tài sản cố định, từ hơn 472 tỷ đồng (đầu năm) lên hơn 774 tỷ đồng (cuối quý II).

Tổng nợ phải trả của Sữa Quốc tế tính đến ngày 30/6/2021 là hơn 1.512 tỷ đồng, tăng 10,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó nợ vay ngắn hạn tăng 19% lên hơn 567,7 tỷ đồng.

Tin mới lên