Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng