M&A

TAC muốn phát hành gần 19 triệu cổ phiếu, dự thu hơn 700 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (HoSE: TAC) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

TAC muốn phát hành gần 19 triệu cổ phiếu, dự thu hơn 700 tỷ đồng

TAC muốn phát hành gần 19 triệu cổ phiếu, dự thu hơn 700 tỷ đồng

Cuộc họp bất thường này nhằm công bố và báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, phương án phát hành cổ phiếu năm 2021, bầu bổ sung thành viên HĐQT và các giao dịch mua bán với tập đoàn Kido.

Năm vừa qua, TAC ghi nhận doanh thu đạt 5.250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và gần 30% so với 2019. Đây là mức doanh thu kỉ lục, cao nhất từ trước đến nay của TAC.

Với kết quả này, TAC đã vượt 15% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm.

Về kế hoạch tăng vốn, tại cuộc họp, các cổ đông đã thông qua phương án phát hành gần 17 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021, giá 40.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá này thấp hơn gần 17% so với thị giá của TAC (kết phiên 25/2 đạt 48.000 đồng/cổ phiếu).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch phát hành 1,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên (ESOP), tương ứng với 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, tổng số tiền huy động dự kiến sẽ hơn 700 tỷ đồng, trong đó 680 tỷ từ đợt chào bán ra công chúng và hơn 25 tỷ đồng từ đợt phát hành cho cán bộ nhân viên.

Toàn bộ số vốn này sẽ được TAC sử dụng để cân đối cho việc đầu tư mở rộng công suất và máy móc thiết bị cho các nhà máy và bổ sung vốn lưu động.

Liên quan đến tập đoàn Kido, đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt tất cả các giao dịch mua bán hợp tác với các công ty thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch mua bán thành phẩm, nguyên liệu, hàng hóa, vật tư, bao bì, dịch vụ; chia sẻ chi phí; cho vay, vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên...

Đại hội đã ủy quyền cho HĐQT hoặc tổng giám đốc theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) giữa TAC với các công ty thành viên này.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, ban lãnh đạo TAC cho biết sẽ tiếp tục tập trung phát triển đa dạng hoá danh mục sản phẩm, tối ưu hóa mô hình chuỗi cung ứng và hoạt động hiệu quả.

TAC sẽ tiếp tục tập trung gia tăng thị phần ở hai dòng sản phẩm trung và cao cấp, nâng cấp và phát triển các sản phẩm theo xu hướng của thị trường, đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng.

Mặt khác, TAC sẽ đầu tư mở rộng nhà máy Phú Mỹ, trong đó nâng cấp công suất nhà máy tinh luyện, đầu tư một số hạng mục máy móc thiết bị, mở rộng kho, bồn chứa.

Đối với nhà máy Vinh, doanh nghiệp dự kiến mở rộng diện tích xây dựng từ 8.800 m2 lên 17.000 m2, nâng công suất nhà máy dầu tại Vinh từ 40.000 tấn/năm lên 150.000 tấn/năm nhằm tiết giảm chi phí sản xuất và logistics, đồng thời gia tăng năng lực cung ứng hàng hóa cho thị trường miền Bắc và miền Trung.

Tin mới lên